De träffades i början av sextiotalet, i samband med arkeologiska utgrävningar i den nubiska öknen i Sudan och har på senare år återknutit kontakten. Drottningens eget konstnärskap tillhör de som Peter har låtit sig inspireras av.

Hans eget kännetecknas av minutiöst utförda linjer, fält och former och av starka, klara färger, som kanske har valts för att maximera hans mycket personliga föreställningar och visioner och för att skänka extra glöd åt de uttryck som är avsedda att härbärgera ett stort mått av skönhet.

Freudenthals distinkta, oantastbara linjer välkomnar de här färgerna. Tillsammans alstrar de ett symbiosförhållande som vilar på en grund, sammansatt av komponenter som vuxit fram ut många olika mentala och fysiska angelägenheter. Jag drar mig inte för att använda ordet "vilar", trots den exponerade kraften och energin i målningarna. Skönheten och harmonin frammanar känslan av lugn och vila. Färger och former matar in energin, som kan uppfattas både som sublim och direkt.

Artikelbild

"Drottning II", målning av Peter Freudenthal.

Sviten "Kungliga bilder" består av nio målningar. På utställningen visas också sex förarbeten. Drottningen vistas i sina gemak, tillsammans med sin familj och med kronan som en ständig påminnelse om ansvar och tradition. Men portarna ut mot världen står också ständigt öppna. Utanför slottsväggarna ler solen (eller månen), havet andas både anade och oanade möjligheter. Bortom kolonner och balustrader lockar många andra stränder än Danmarks egna.

Peter Freudenthals bilder har tillkommit efter grundliga överväganden. Eftersom de i huvudsak är abstrakta, eller med hans egen formulering bygger på geometrisk, abstrakt realism, kan de uppfattas eller tolkas på många olika sätt. Jag föreställer mig att de flesta betraktare börjar med att ta till sig färger och former och att därefter försöka identifiera delar som kan härleda till speciella sammanhang.

Av de båda större målningarna "Drottning I" och "Drottning II" sluter jag mig till att föremålet för denna tillägnan är en levnadsglad och receptiv person, som dessutom är mån om att uppfattas som både utåtriktad och stabil. Kombinationen av antydda berättelser, av specifika sammanställningar och av kraft och elegans, gör Peters bilder säreget intressanta.

Hans målningar tål att presenteras i vitt skilda sammanhang. I det så kallade Galleriet i Vadstena slott kommer de absolut till sin rätt. Det är väl värt besväret att ta sig upp för ett antal branta stentrappor.

Artikelbild

"Drottning I", målning av Peter Freudenthal.

Utställningen "Kungliga bilder – tillägnade drottning Margrethe" visas på Vadstena slott till 1 oktober.