Men nu, när han debuterar på hemmaplan, tar han klivet ut också i den lokala offentligheten och blir Linköpingskonstnär.

Genomarbetade verk, både när det handlar om måleri och grafik, verkar vara ett signum för honom. Detsamma gäller variationen i uttryck och bilduppbyggnad. Det förekommer målningar som påminner om varandra, men det särskiljande och egenartade står i fokus. Varje bild är mån om sin egen sfär och vill ogärna sammanlänkas med någon av de andra. Det förhållandet är mycket tydligt.

Ett annat genomgående drag, i synnerhet beträffande målningarna, är att de handlar om och försöker åskådliggöra tidens flykt, men även initiala "tankeformationer", det vill säga hur tankespån uppstår och formeras för att så småningom leda till resultat.

Artikelbild

MH17 - målning av Tomasz Rut

Det är en ambitiös och mångfacetterad uppgift den här konstnären har tagit på sig. Han försöker "översätta" en kort sekvens av det som sker när en tanke föds. Ibland kan det röra sig om fragment som flimrar eller snurrar runt för att skapa grogrund till ett uppslag som antingen hypersnabbt eller på sikt kan leda vidare till en fruktbar idé eller reflektion.

För att visualisera det han anar eller har kommit fram till, har han använt varierande grepp. Där har färgen troligen lika stor betydelse som de grundläggande idéerna. Ruts utvecklade färgkänsla tillhör det mest iögonfallande i hans konst. Det är ett spännande och estetiskt tilltalande måleri han presterar.

Utställningen visas på Galleri Sander till 17 maj