Konstrecension Stillhet och meditation råder i galleriet. Bilder och objekt andas långsamt. Blågrå landskap sträcker ut sina horisonter i den finska tundran. Här finns inget utrymme för buller och tidslammer. Finsk sisu och kinesisk konfucianism i koncentrerad samverkan.

Utställningen har tillkommit som ett lyhört samspel mellan mor och dotter. De har interagerat med sina respektive konstnärskap. Ett sorts tankens och sensibilitetens syn- och handskrift. Linda Wassbergs minimalistiska fotografier har på ett mycket sparsmakat sätt vidrörts av modern Christinas varsamma pensel. Som fingeravtryck. Noteringar. Andedräkt. En cirkel, några linjer, ett hexagram.

Metoden och förhållningssättet kan verka enkelt. Men det är egentligen motsatsen. Varje enskilt val kräver stor varsamhet och inkänning. De finns en skörhet och subtil andning i det slutgiltiga uttrycket.

Artikelbild

”The servant Nature”, foto och måleri av Linda och Christina Wassberg.

Christina Wassberg har under en stor del av sitt långa konstnärskap inspirerats av Konfucius och boken ”I Ching” som handlar om slagning och tolkning av så kallade hexagram. Slumpmässiga kombinationer av streck och former som ger utrymme för kreativa tolkningar.

Ett visst mått av mysticism kan aldrig vara fel i den konstnärligt skapande processen. Precis som utställningens titel antyder handlar det mycket om vår nödvändiga respekt för naturens skönhet och överlevnad. Tundrans poesi väcker också tankens och känslans poesi för skapelsens storhet och bräcklighet.