Konst

Randi Leirnes: ”Hambachskogen”

Måleri och objekt

Artikelbild

| Kojan. Målning av Randi Leirnes.

Galleri Sander. Visas till 20/11. 

Utställningen genomströmmas av Randis eget engagemang mot profithunger och kallsinnighet inför naturens värden. I somras råkade hon stanna till vid Hambachskogen, som finns vid ett område där man bryter brunkol, strax utanför Dortmund. Där har ett antal trädkojor byggts. De är bemannade dygnet runt, året runt, för att hindra gruvbolaget från att avverka det som återstår av skogen. 

Bortsett från protestsammanhanget, är det något speciellt med trädkojor, inte minst sådana som ”svävar oåtkomliga” en bra bit upp. Det förhållandet har Randi åskådliggjort på ett berömvärt sätt i målningarna ”Granne I och II”. De är av den arten som växer till sig allt eftersom, ju mer tid man ger dem. Färgen är ganska tunt pålagd, vilket till en början kan få dem att framstå som lite försynta. Ett tips är att gå nära och betrakta det risiga virrvarret hos den utsatta skogen, sen ta ett par steg tillbaka. Då öppnar sig bilden på ett helt annat sätt. Den metoden är för övrigt giltig beträffande många av hennes målningar.

Randi Leirnes är en utomordentlig skildrare av skogsinteriörer. Man kan referera till den gamle målaren Erik Tryggelin och till Stefan Teleman, vilket säger en del om standarden. Det är också i dessa bilder färgbehandlingen kommer bäst till sin rätt. Uppenbarligen har hon en särskild känsla för natur- och jordfärger. Skogsatmosfären framhävs också av de objekt/skulpturer som dels består av grenar eller granplantor, dels av små kojor av återvunnet material.