Boken "At home at the castle" är den sjunde signerad Martin Rundkvist, doktor i arkeologi vid Stockholms universitet.

Boken lyfter fram livet på de 25 medeltida borgar i Östergötland som det finns synliga rester av i dag. Det handlar om åren från 1200, då den första medeltida borgen, Stensöborg byggdes i Östergötland, och till 1530, när medeltiden slutar, och boken tar på ett tematiskt sätt upp olika aspekter av livet under medeltiden.

Boken bygger delvis på tidigare kunskaper. Men vid fyra av de 25 borgarna har Martin Rundkvist också gjort egna nya utgrävningar. Det handlar om Skällvik utanför Söderköping, Stensö, nära Mauritzbergs golfbana, Landsjö, nära Nostalgiladan utanför Norrköping, och Birgittas udde vid Ulvåsa, där han under tre somrar haft studenter till sin hjälp i arbetet.

Artikelbild

| Landsjöborgen hade varit orörd av arkeologer när Martin Rundkvist och hans grupp kom dit.

I Östergötland görs arkeologiska utgrävningar nästan enbart i samband med olika markangrepp vid byggen.

– Så under min forskarkarriär har jag kunnat göra saker som annars aldrig blir gjorda i Östergötland. Det gör att det är väldigt kul att jobba där, säger han.

Borgen vid Landsjö har exempelvis varit helt orörd av arkeologer sedan tidigare.

– Inte ens ortsborna har känt till den, säger han.

Artikelbild

| Birgitta, som senare blev den Heliga Birgitta, kom hit till Ulvåsa som nygift tonåring.

De rikaste och mest vältaliga fynden gjordes vid utgrävningen i Skällvik, vid Slätbaken.

– Vi har undersökt fem byggnader av borgen och hittat borgstugan och logementet för soldaterna. De verkar ha haft en bakugn som värmekälla. På samma ställe hittade vi tärningar och silvermynt som tyder på att de spelade tärning om pengar, berättar han.

Artikelbild

| Arkeologen Martin Rundkvist har gett ut två böcker om Östergötlands sociala elit - en om den yngre järnåldern (2011) och en om medeltiden. (2019)

Vid de olika utgrävningarna har det också hittats en del djurben som gett ny kunskap om livet i Östergötland på medeltiden.

– De jagade pälsdjur i skogen och jobbade med skinnen. Men de dödade även katter för skinnens skull. Vi har hittat kattben och en benexpert har hittat snittsår som tyder på att de blivit flådda. I Stensöborgen har man också styckat och kokat hundar, oklart till vilket syfte. Men det kan ha varit för att få impregneringsfett, förklarar han.

Många fynd berättar också om vilken mat man åt.

– I städerna åt man torrfisk från Nordsjön, men på gårdarna åt man fisk från närliggande vattendrag, berättar han.

Som goda katoliker skulle de fasta under delar av året.

– Då fick de äta fisk och ägg. Men kyrkan gjorde en fuling, och förkunnade att bäver var en fisk, eftersom den levde i vatten och hade fjällig svans, berättar han.

Boken tar också upp kärleksaffärer på medeltiden i Östergötland – bland annat en som utspelade sig på Stegeborg i slutet av 1400-talet.

– Mette Ivarsdotter Dyre var gift tre gånger och var ganska snabb med att hitta en ny man efter den föregående. Hon skrev kärleksbrev till en Svante Sture som blev hennes tredje man. De var inte alls unga och rosenkindade. Men de kucklade långt innan de var gifta, berättar han.