Sagostunder, lärare och matsalsluncher, det har format otaliga ungdomars uppväxt. Året var 1842 när riksdagen slog fast att alla barn, fattiga som rika, ska ha rätt att gå i skolan. Vad som har hänt sedan dess kan besökarna följa i en ny utställning som gör nedslag i barnen och lärarnas vardag genom decennierna. Den invigs på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, vilket museichef Karin Sidén är stolt över.

Hela folkskolan är ett gigantiskt demokratiprojekt. Och man gjorde stora satsningar på konst, som hänger ihop med de socialliberala stämningarna som fanns i samhället, säger hon och påminner om Ellen Keys pläderingar för barns rätt till konst och musik.

Dold konstskatt

"Bara det bästa är gott nog för barnen", var devisen som spreds av folkskollärare som Emil och Amanda Hammarlund. Vid förra sekelskiftet gick konst och skola hand i hand: flera av landets främsta konstnärer engagerades, bland annat till "Barnbiblioteket Saga" - en av Sveriges största lässatsningar någonsin.

Waldemarsudde har lånat in originalillustrationerna till satsningen, och illustrationer ur barntidningarna Tummelisa och Jultomten. Där syns verk av folkkära artister som Einar Nerman, Jenny Nyström, Elsa Beskow och Carl Larsson.

Det är en dold bildskatt. Vissa av verken är kända och andra mer eller mindre bortglömda i vår tid. Satsningen var fantastisk för konstnärer anlitades år ut och år in mellan 1899 och 1954. Och böckerna skulle säljas billigt, så att alla skulle ha råd att skaffa dem, säger Karin Sidén.

Också skolplanscher visas, av bland andra Nils Kreuger. Motiven rörde sig ofta kring natur, hembygd, sagor och myter och Waldemarsudde bidrar med konstverk ur de egna samlingarna som tangerar samma ämnen. Karin Sidén påminner om att konstnärer, till exempel Prins Eugen, dessutom utsmyckade många läroverk.

Man tyckte att alla skulle ha rätt till betydande konst. Politikerna satsade stort och det kan vi inte riktigt uppleva i vår tid. Men vi vill stå på barrikaderna för bilden, bildämnet och konstens roll i skolan i vår tid, säger hon.

Brännande ämne

Då och nu vävs ihop när Ulf Starks röst guidar barnen genom utställningen. Alla som vill kan slå sig ner i läshörnan, där gårdagens verk är blandade med nutida barnlitteratur. Barnen får också rita egna sagor.

Det här är lekfullt, inspirerande och kunskapsrikt, säger Karin Sidén och påminner om att skolan angår alla:
En likvärdig skola var ett brännande ämne då och är det också i dag.