Lotta Bergsten Lagerwall skriver till Språkspalten och frågar om uttrycket fridens liljor, som hon har mött som avslutningsfras i mejl. Vad är det för ett uttryck egentligen, undrar hon.

Innebörden är att man önskar någon välgång och lycka; "frid vare med dig" är ett uttryck i samma anda. Att tillönska någon fred och frihet är vanligt förekommande på många olika håll i världen.

Blommor och växter används ofta metaforiskt och liljan brukar förknippas med oskuld, renhet och fred. Den återfinns på många ställen i Bibeln.

Just fridens liljor verkar ha använts för första gången i Erik Johan Stagnelius diktsamling "Liljor i Saron" från 1821.

För några år sedan diskuterades uttrycket i radioprogrammet Språket. En teori gick där ut på att det har spridits från den frikyrkliga världen där olika fridshälsningar ofta används. Kanske var då fridens liljor i det sammanhanget från början en något skämtsam formulering.

Vad som också bör ha bidragit till dess spridning är att uttrycket användes i Åsa-Nisse-filmer på 1940- och 1950-talet.

Faktiskt återfinns det också i ett annat populärkulturellt sammanhang, berättade professor Lars-Gunnar Andersson i programmet, nämligen i de så kallade Manhattan-deckarna. Det var en populär serie av översatta deckare som började ges ut 1952. Mickey Spillane är ett välkänt namn i serien. Dennes hårdkokte hjälte Mike Hammer fick då i svenska översättningen ibland säga "fridens liljor" – kanske något oväntat betraktat med nutida ögon.

Sammantaget alltså: Bibeln, Åsa-Nisse och Mike Hammer har gett fridens liljor luft under vingarna, som det verkar.

Men komplettera gärna, den som har tankar kring detta!