Stiftelsen Risbergska fonden blev till när Bernhard Risberg gick bort och testamenterade större delen av sina tillgångar till fonden. Han var lärare på Katedralskolan men också en del av Domkyrkans restaureringskommitté. I sitt testamente 1939 skrev han lite förkortat:

Fonden skall främst bekosta konstnärliga glasmålningar av framstående, helst svenska, konstnärer i det som nu kallas Mariakapellet.

Men det tog tid innan fondens tillgångar användes. Först på 1980-talet utlystes en tävling som åtta konstnärer ställde upp i. Efter moget övervägande gick beställningen av fönsterglas till Lisa Bauer.

Artikelbild

| Behovet av nattvardssilver till mässor ökade på 1990-talet och donationsfonden gav uppdraget till Bo Klevert.

– Vi har fått låna in skisser och modeller från Sveriges mest kända konstnärer. Det är konst som fonden köpt in för att pryda kyrkan, säger museets chef Christel Storm som fortsätter:

– Vi har bland annat dessa fantastiska skisser av Lisa Bauer som faktiskt blev av och nu pryder Mariakoret med alla blommor och blad. Glasen invigdes 1998.

Fondens syfte var då uppfyllt men kapitalförvaltningen hade gått bra. Avkastningen räckte till mer.

De pengarna har gått till bland annat altaret i högkoret och en ny dopfunt. Biskop emeritus Martin Lönnebos radband blev också till en vandring, ”Via Sacra”, inne i kyrkan där konstverken av Margareta Hennix sänktes ner i golvet på fondens bekostnad. Dessa skisser och andra ställs nu ut i museet.