Maria Jönsson, kultur- och fritidschef i Vadstena kommun, säger att det finns ett nätverk för alla museer i kommunen. Detta är ett nätverk som kommunen samordnar.

– När vi träffades första gången så frågade jag "Vad behöver ni? Kan kommunen hjälpa er i er verksamhet?".

Ett av svaren på Jönssons frågor var gemensam marknadsföring och man började diskutera hur den skulle göras.

– Då dök den här idén om museidagar upp,säger Jönsson.

När det gäller allmänhetens kännedom om Vadstenas museiutbud pekar Maria Jönsson på att kunskaperna kan variera.

– Vissa personer har väldigt bra koll och andra personer har inte lika mycket koll. Så det här är ju en jättebra möjlighet till att gå och testa på museerna lite.

Maria Jönsson vill särskilt framhålla Brandmuseet, ett museum som ligger under brandstationen och som är så nytt att det inte hann bli omnämnt i programmet för museidagen. Enligt Jönsson har det aldrig någonsin tidigare varit öppet för allmänheten, så nu blir det alltså premiär.

– Jag har sett lite bilder och det är ett jättefint museum, säger hon.

Maria Jönsson rekommenderar också ett besök hos museerna i Borghamn.

Hon hoppas nu på många besökare och att de besöker något museum där de inte varit tidigare.

– Det är en liten utmaning till Vadstenaborna!