Det var efter sommarens uppsättning av Carmen som mezzosopranen Helene Ranada i en skrivelse till Teaterförbundet riktade kritik mot ValdemarsviksOperan. I Corren den 29 augusti berättade Helene Ranada om dåliga förhållanden där repschemat inte hölls, informationsflödet var "en enda gegga", och kostymer och rekvisita inte sköttes som det skulle. Andra medier i Östergötland uppmärksammade också Ranadas kritik. Valdemarsviksoperans Dag Ridderstedt tillbakavisade Helene Ranadas uppgifter och polisanmälde henne sedan för grovt förtal. Anmälan togs emot av Valdemarsvikspolisen som skickade den vidare till åklagarkammaren i Norrköping. På grund av att det rörde sig om uttalanden i media kunde åklagaren snart konstatera att frågan hörde hemma på Justitiekanslerns bord. Och därifrån kom svaret idag:JK kommer inte att inleda någon förundersökning angående grovt förtal. I Justitiekanslerns bedömning skriver man att ansvaret för innehållet i en tryckt skrift eller en grundlagsskyyddad nättidning i första hand ligger på den ansvarige utgivaren. Den som lämnat uppgifterna åtnjuter meddelarfrihet. Redan av den anledningen kan några åtgärder inte vidtas mot en person som intervjuas av en tidningsjournalist. I beslutet påtalas också att brottet förtal enligt 5 kap. 5§ första stycket brottsbalken inte får åtalas av någon annan än målsäganden, dvs den som blivit utsatt för förtalet (enskilt åtal).I det här fallet skulle alltså ledningen för Valdemarsviksoperan kunna välja att väcka enskilt åtal. Sådana åtal förekommer mycket sällan i Sverige.