Gratis arbetskraft och operasångare som känner sig mobbade. I en artikel i Svenska Dagbladet får Valdemarsviksoperan kritik för sitt sätt att hantera sångare och musiker.

Vi kan inte säga att man inte ska samarbeta med dem - men man gör det på egen risk, säger Anne Charlotte Merhammar, tf ordförande i Teaterförbundets sångaravdelning, till tidningen.

I en skrivelse till förbundet beskriver altsolisten Helene Ranada hur operans arbetsmetoder präglas av "okunskap" och "oförmåga att ta ansvar". Hon hävdar också att ensemblemedlemmar som ifrågasatte metoderna mobbades ut. Valdemarsviksoperan är en ideell förening och betalar inte ut någon lön till de medverkande, i stället får sångarna en reseschablonersättning som inte är pensionsgrundande.

Producenten Dag Ridderstedt tillbakavisar kritiken:

Vi har en ansträngd ekonomi och de medverkande känner till villkoren när de ställer upp, säger han till Svenska Dagbladet.