Det kändes inte alls bra när SVT:s vd Eva Hamilton försvarade att SVT sände den norska dokumentären "Srebrenica - staden som offrades" i höstas.

Jag kan inte tolka henne på annat sätt än att hon menar att filmen ger en annan vinkel. Att det handlar om olika sidor, nästan som olika åsikter. Så här sa hon ordagrant i Kulturnyheterna i tisdags:

"Det är en film som beskriver ett helt annat perspektiv än de kanske 20-talet andra filmer som vi har visat om massakern, folkmordet i Srebrenica."

Jaha - 20 filmer mot folkmordsåtalade Ratko Mladics bosnienserbiska styrkor. Och nu en lite mera för. Inte mer än rätt. Så låter det för mig.

Eva Hamilton fortsatte:

"Alla konflikter som utspelar sig i modern tid och där det finns människor som upplevde grymheterna och mördandet själva blir extra känsliga. Men ändå måste vi ständigt försöka bidra med ny kunskap och den här filmen bidrar med ny kunskap. Jag vill inte påstå att det är den enda sanna kunskapen, men den bidrar."

Bidra med ny kunskap?

Det tycker inte den norska Helsingforskommittén som menar att filmen "bidrar till historieförfalskning".

Norska granskningsnämnden för radio och teve har redan fällt den. Granskningsnämnden i Sverige har den på sitt bord. Och krigsförbrytartribunalen ICTY i Haag, International tribunal for the former Yugoslavia, vidtog 24 november den extraordinära åtgärden att skriva ett skarpt brev till Eva Hamilton och påpeka att filmen strider mot sådant som klarlagts under rättegångarna i Haag.

"Staden som offrades" handlar alltså om kriget i Bosnien och folkmordet i staden Srebrenica i juli 1995 då bosnienserbiska styrkor mördade 5 336, kanske så många som 7 800, muslimska pojkar och män.

I dokumentären påstås att Srebrenica var en bricka i ett politiskt spel som Bosniens egen president Izetbegovic låg bakom. Han ska medvetet ha "offrat" staden för att trigga Natos militära insats mot serbsidan. Det påstås också ha varit muslimska angrepp mot serbiska byar som framkallade anfallet på Srebrenica.

Hörde samma lumpna typ av argument under rättegången mot Milosevic, som jag besökte. Han hävdade att bosnierna själva sköt granaten mot marknaden i Sarajevo, för att få Nato att bomba Belgrad (vilket skedde). Ett expertvittne från FN smulade omedelbart sönder detta, de hade räknat och mätt, och granaten kom bevisligen inte från bosniska ställningar.

Eva Hamilton är nu upprörd över att ICTY lägger sig i den fria televisionen. ICTY:s kommunikationschef Nerma Jelacic (som skrev brevet) är upprörd över att brevet blivit offentligt.

Jag har läst brevet och Jelacic poängterar där att ICTY inte vill styra SVT, men att tribunalen vill få chansen att "presentera sina resultat" nästa gång SVT sänder program som "motsäger fakta som obestridligen slagits fast av ICTY".

Jo, att ens skicka brevet är att gå över en gräns, det är inte ICTY:s roll.

Men det som stör mig mer är Eva Hamiltons envisa försvar för att sända den eländiga dokumentären.

Jelacic är mycket klar i brevet: Det finns ingen grund för dokumentärens tema att Srebrenica skulle vara en konsekvens av den militära konflikten i området.

Det var ingen "konventionell militär operation" där Izetbegovic bar ansvaret genom att besluta att inte försvara staden. Det var heller ingen spontan serbisk hämndattack. Det var en väl genomtänkt plan, annars hade massmördandet inte gått att genomföra.Det var juridiskt sett folkmord, inget annat. Det visar vittnesmålen och den tekniska bevisningen i 25 åtal i Haag.

Skäms, Eva Hamilton!

ÅSA CHRISTOFFERSSON

*

Länkar

ICTY:s brev finns att läsa på Kulturnyheternas hemsida:

http://www.iclklamberg.com/files/Srebrenica.pdf.

Märkligt nog kommer länken från folkrättsexperten Mark Klambergs alltid intressanta blogg, inte från SVT.

"Staden som offrades" ligger inte kvar på SVT Play (där det normala är en månad), men finns på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=RUuhSGnLvv8