Harry Belafonte var nära vän med Martin Luther King och stödde honom och hans familj finansiellt under medborgarrättskampen.