Norge under 1830- och 40-talet. I de kulturella kretsarna rasar ett krig mellan den norska romantikens två stora: Johan Sebastian Welhaven och Henrik Wergeland.

Kampen står kring den gryende nationalismen representerad av Wergeland, vilken Welhaven ser med förakt. För honom är Norge för litet och trångt. Allt kompliceras av att Welhaven samtidigt är hemligt kär i sin antagonists syster Camilla Wergeland.

I utkanten av denna litterära strid och hemliga kärleksförbindelse skymtar den djupt olycklige Bernard Herre. Son till en köpman som gör konkurs och själv utan tillit och drivkraft att lyckas med något för egen del.

Artikelbild

I Niels Fredrik Dahls nya roman låter författaren Bernard Herre stiga fram ur sitt eget mörker och bli romanens huvudperson. En roll som det verkliga livet aldrig bestod honom med. Det är en lika tragisk som vacker berättelse om Bernard Herre som beundrade Welhaven och i hemlighet var djupt förälskad i Camilla, men som aldrig fick sina känslor besvarade.

Johan Sebastian och Camilla utnyttjar honom i stället cyniskt som budbärare i deras hemliga kärleksförbindelse. Närmare än så kommer Bernard aldrig kärleken. Hans liv slutar sorgligt för egen hand under en ensam jakt.

Rollen känns igen från nutidens alla tragikomiska skildringar av nörden, som längtar efter kärlek men som i stället får trösta de verkligen älskande. En tönt är och förblir en tönt, bevarad av såväl en nedlåtande omvärld som av det egna självföraktet. Vad hjälper det att han i hemlighet skriver egna noveller och berättelser.

Bernhard Herre blev erkänd författare först efter sin död. Den lilla framgång han åstadkom fick han därför inte uppleva själv. Bernard Herre tar plats som en norsk Gustaf Fröding, som köper sin kärlek för pengar.

Niels Fredrik Dahl har åstadkommit en lika fängslande som smärtsam berättelse om den stora ensamheten och om den skam som kan få en människa att förinta sig själv. Om att beundra andra men förakta sig själv. Han skriver med en kärlek och ett inkännande som gör att Bernard Herre till slut hos läsaren får sin längtan besvarad. Det är gott!

JAKOB CARLANDER