Augustin och Brita, ungdomspsykiater, är ett känt kulturpar i Linköping, där de bor sedan många år. Tidigare bebodde de och drev gården Grensholm norr om Roxen.

Augustin Mannerheim är jägmästare i grunden, men det är poesin och metriken i språket som betytt mest. Begreppet metriken förklarade han själv så här i en intervju i Corren vid 95-årsdagen i augusti: "det rytmiska förloppet i en språklig enhet".

Han har gett ut sju diktsamlingar, den första var "Guldlejonet" 1943 och den senaste "Öppnas om natten" 2005.

Artikelbild

Goethetolkningarna ?Livskälla ur döden sprungen? kom ut i februari på Ellerströms förlag.

I vintras kom dessutom hans egna översättningar, eller snarare tolkningar, av en rad av Goethes dikter, helt efter eget urval.

Det är en skön, liten bok från Ellerströms förlag, en rosa pärla mitt i flödet av utgivningar. Man måste sprätta sidorna för att öppna den. Innehållet är strålande vackert. Allt andas omsorg. Kerstin Ekman recenserade i DN och skrev: "Det fordras kanske livslång förtrogenhet för att tolkningarna av stor dikt ska bli så bra som Mannerheims Goethe­dikter är".

Han berättar själv i förordet att han började översätta "Nur wer die Sehnsucht kennt" redan i 20-årsåldern. Men att han först 70 år senare kom på lösningen. Det var ett enda ord som var knuten. Är det inte fantastiskt, 70 år, ett stilla långsamhetens lov. Lösningen är dessutom genialisk.

Så här är originalet på tyska:

Nur wer die Sehnsucht kennt

Weiß, was ich leide!

På svenska har den tidigare låtit:

Blott den som längtan känt

vet vad jag lider!

Nu skriver Augustin Mannerheim :

Blott den om längtan lärt

vet vad jag lider!

Att ha känt längtan är ju betydligt flyktigare än att ha lärt längtan, som måste betyda att man bär den inom sig och med sig för evigt.

Vad jag minns läste vi knappt något av Goethe i skolan, mer OM honom, och hans dikt står inte ständigt på dagordningen. Desto roligare med denna lilla volym, där man kan hitta så innerliga rader som dessa i "Vandrarens nattsång":

Ro är över

alla berg.

Bland alla löven

var du är -

andlöshet.

Fåglarna i skogen har tystnat.

Vänta, lyssna!

Snart vilar du med.

ÅSA CHRISTOFFERSSON

asa.christoffersson@corren.se

FOTNOT: "En afton kring Johann Wolfgang von Goethes lyrik" hålls torsdag 31 mars kl 18.30 på Linköpings stadsbibliotek. Augustin Mannerheim får sällskap av Aimée Delblanc, som ger en introduktion till Goethes lyrik, och cellisten Beata Söderberg som spelar svit nr 5 för solo­cello av Bach.