BOK

Abdellah Taïa

Kungens dag

Elisabeth Grate Bokförlag

"Kungens dag" är på många sätt en uppgörelse. Det är en uppgörelse mellan vännerna Omar och Khalid, mellan rika och fattiga, mellan infödda marockaner och svart tjänstefolk från andra delar av Afrika. Det är en skildring av människans inneboende driftkraft att göra det som gynnar henne själv och vilka konsekvenser det får.

Febrigt får vi följa Omars relation till kung Hassan II och hur kungen kommer mellan honom och Khalid. Khalid, född med silversked i mun blir skolans bäst presterande elev och får kyssa kungens hand, något han undanhållit för Omar. Som straff bestämmer sig Omar för att förgöra Khalid med lika delar passion, magi och berått mod.

Taïas prosa är rätt fragmentarisk och löper inte i en jämn söm utan går snarare zigzag nedför sidorna. Men i den här boken blir det för mycket, det blir en labyrint av ord som trasslar ihop sig och ibland blir alltför svår att ta sig igenom. Stundvis märks behovet av en kompass eller ledstång för att hinna med i svängarna i det abstrakta berättandet. Det är oklart om detta är en översättningsfråga eller inte, men det hade behövts en smula åtstramning i berättandet. Det finns något verkligen fint och betonat i Taïas sätt att skriva, men när berättelsen lämnar ramarna allt för mycket och blir otydligt faller det.

I de böcker av Taïa som tidigare getts ut i Sverige och som kom ut på originalspråk före "Kungens dag", har det funnits ett självbiografiskt stoff som klätts i romanens fiktiva värld. De böckerna har haft en annan intensitet, en sprängkraft i varje rad. I "Kungens dag" märks det att när Taïa lämnar det självbiografiska stoffet tappar han en del av det som ger böckerna spännvidd.