Björn af Kleen har ett på sitt sätt förbryllande intresse för rika människors arvsproblem. Tidigare har han skrivit om fideikommissen ("Jorden de ärvde") – det system som möjliggör att man generation efter generation kan hålla ihop stora jordagods, men samtidigt gynnar förstfödda barn på bekostnad av deras syskon. Nu har han gett sig på det Bonnierska familjeimperiet, där en utomäktenskaplig dotter till Lukas Bonnier inte fick vara med och dela på ägandet i familjefirman.

Anna Toss som utan framgång stämt sina släktingar – hon ville ha 400 miljoner – verkar egentligen inte ha intresserat af Kleen trots att hela dramat cirklar kring henne. Hon är den av personerna i boken som vi får veta minst om.

Merparten av Lukas Bonniers andelar i familjeföretaget hade han redan i livstiden fördelat på sina fem inomäktenskapliga barn. Detta skulle inte ses som förskott på arv, utan var ett sätt att få dem att engagera sig i Bonnierföretagen, hävdade advokaterna i rättegångarna. Och domstolarna accepterade detta resonemang. Björn af Kleen konstaterar emellertid att det i själva verket bara varit ett av barnen som ägnat sig åt Bonniersfären, nämligen den i höst avgående vd:n för Bonnier AB, Jonas Bonnier.

Artikelbild

För att hålla miljardföretaget kvar inom familjen får aktieandelarna bara säljas till de familjemedlemmar som fötts inom äktenskapen. Det är en regel som uppenbart strider mot dagens lagstiftning som ger utomäktenskapliga barn samma arvsrätt som inomäktenskapliga.

Björn af Kleen har gjort en imponerande och underhållande research med intervjuer med en mängd medlemmar av familjen Bonnier, både i Sverige och utomlands. Han inleder dock med en ganska sjaskig bild av Bonniers veckotidningsförlag som han utmålar som manliga chefers harem. Med tanke på att merparten av cheferna var kvinnor kan man väl snarare tala om ett tidigt exempel på den sexuella frigjordhet hos starka kvinnor som feministerna predikar.

Ett onödigt inslag i boken är det privatbrev till hustrun till en numera död medarbetare på förlaget. Hon hade skrivit till Lukas Bonnier för att klaga på att mannen hade ett förhållande med en kvinnlig kollega och han skickar ett utförligt svar med goda råd som författaren på något sätt kommit över. Bättre hade varit om han behållit det för sig själv.

Men bortsett från detta har Björn af Kleen skrivit en fascinerande bok om ett familjeimperium i upplösning. Med i dag nära 100 familjemedlemmar som delägare lär det inte dröja länge innan verksamheten i sin helhet sköts av utomstående. Får se vad som händer när Bonnier AB i höst ska ha ny vd!