BOK

Kristina Mattsson

Välfärdsfabriken

Leopard Förlag

De två senaste valrörelserna har främst handlat om vars och ens rättighet och möjlighet att få arbeta. Jobben, jobben, jobben, som det hetat i retoriken. Fokus på varje medborgares enskilda rättighet att arbeta och skyldighet att bidra till samhällsbygget genom skatter.

Det är spännande att konstatera att inför årets valrörelse verkar fokus förskjutas något. Från våra enskilda medborgerliga rättigheter och skyldigheter till det gemensamma samhällsbyggets utformning och kvalitet. I centrum för diskussionen just nu, några månader före valet, står sådant som kvaliteten i skolan och vinsterna i välfärden – för övrigt en av få tydligt ideologiskt laddade frågor i svensk politik just nu.

Kristina Mattssons bok ”Välfärdsfabriken” är ytterligare bränsle på debattbrasan.

Hur mår välfärden i Sverige 2014 egentligen? Inget vidare om man ska tro Kristina Mattsson. I kapitellånga reportage ger hon ögonblicksbilder av vård, skola och omsorg och de människor som sliter sig sönder och samman för att, med allt mindre resurser och med allt större administrativ börda, hålla uppe kvalitet på kärnverksamheten. Hon ger oss insyn i vad new public management, privatiseringar och nyliberala idéer har resulterat i. Exempelvis en allt mer segregerad skola i kvalitetsmässigt förfall där politikerna försöker gottgöra sina misstag och hämta tillbaka initiativet genom mer kontroll och mer inspektion. Och en hemtjänst så minutstyrd att all medmänsklighet rationaliserats bort.

Kristina Mattsssons styrka ligger i reportagen. När hon vill ge oss den historiska och politiska bakgrunden till den utveckling vi ser i dag, genom redogörande återblickar, då blir hon inte lika angelägen, inte lika personligt engagerad. Hennes bok har stora pretentioner och det gör att den bitvis kan kännas ofokuserad. Den vill greppa så mycket. Få oss att verkligen förstå och känna kraften i dessa frågor. En kraft som åtminstone borde räcka in i sommarens och höstens valrörelse.