Efter en sparsmakad beskrivning av modernismens utveckling i Sverige, får vi en redogörelse av den berörda bildkonsten och dess konstnärer.

Bland dessa 15 konstverk imponeras jag främst av Carl Wilhelmssons motiv "Trött", Bror Hjorts säregna skulptur "Spanjorskan" och klassiska målning "Flicka med mjölkflaskor", samt Albin Amelins dynamiskt, expressiva målning "Överfall". Även Arthur C:son Percys är ett viktigt inslag från det dekorativa Matisse-måleriet, och Johan Krouthén är med sina två målningar representerad från hans vitala skaparperiod på 1880-talet.

I övrigt får vi här en spännande beskrivning av hur den dyraste gåvan, Camille Corots "Skymningslandskap", stals en aprildag 1981 på museet, och sedan dess aldrig återfunnits.

Kapitlet "Konsthantverk" inleds med en orientering om stilepoker från barock till postmodernismen, varefter vi även här får en beskrivning av de möbler, silver- och porslinsföremål med mera som skänkts från "museets vänner". Med en tidsrymd från en fransk fåtölj daterat på 1690-talet till Beit Johanssons glaskonst 2002.

Utöver de nämnda tilltalas jag här främst av designen av sekretärer, skåp och av silverföremål. Mästaren P J Zetterling från Linköping imponerar med sin läckra kaffekanna från 1797. Därutöver blir jag särskilt fascinerad av Blenda Berndsons ryakomposition med motiv av hällristningar.

I kapitlet "Folklig tradition i konsten" får vi stifta bekantskap med Pehr Hörberg, Nils Månsson Mandelgren, Johan Bäckström och deras verk.

I kapitlen om "Kulturminnesvård" och "Arkeologi och byggnadsvård" blir vi informerade om att "museets vänner" också har stött museets övriga verksamhet.

Här finns alltså mycket att hämta, även om jag är lite kritisk till den slutgiltiga layouten och bildbehandlingen, som jag tycker känns alltför stelt "museal".

Bilderna är ofta alltför mörka, och då främst i omslaget, där GAN: s och Sigrid Hjerthens verk har mörktonats, så att det även påverkar färgvalör och intensitet.

Men visst kan Ulla Thams inventering här stimulera oss att göra nya upptäcker på Östergötlands museum.