Det första Ferlinstipendiet, som sedermera bytte namn till Ferlinpriset, delades ut 1963. Från och med 1980 delas också trubadurpriset ut. Årets pristagare får ta emot sina priser den 24 oktober i Stockholm.

Bruno K Öijer, född 1951, debuterade 1973 och gav 2008 ut den hyllade diktsamlingen "Svart som silver".