KONSERT

CCCC

Chorus Lin

Dirigent Anna-Carin Strand, konferencier Håkan Bäck, pianoackompanjemang Martin Perk, Rasmus Torngard

Katedralskolans aula, Linköping, 17/5

Det är alltid någon ensemble som fyller jämnt i körtäta Linköping, och nu kan den blandade studentkören Chorus Lin lägga sina första trettio år till handlingarna. De fyrtio sångarna firade med ett program från vår egen tid med vissa avstickare till 1800-talet.

Koristerna vet vad de gör när de framför musik som är skriven direkt för det spännande och variationsrika instrumentet rösten. Hugo Alfvéns ”Aftonen” klingade ljuvt och skirt. I slutet av den pianoackompanjerade ”Vårnatt”, när man tror att allt ska leda till ett jublande forte, sänkte de ljudnivån till nästan ingenting för att sedan leverera ett crescendo som närapå drog upp publiken på scenen.

Skänningesonen Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878) deltog i firandet med sin tonsättning av ”Drömmarne” av Thekla Knös. Även om texten kan kännas främmande och högtravande för oss i dag, är det ett romantiskt litet verk bestående av tablåer av skiftande karaktär som Chorus Lin tog väl vara på.

Dagen till ära hade Poulencs ”Exultate Deo” försetts med svensk gratulationstext av körens Lina Liman. Både fiffigt och fyndigt.

De medverkandes engagemang genomsyrade hela konserten, men i tolkningen av poplåtar tycker jag inte att Chorus Lin nådde riktigt ända fram musikaliskt: Jag förstår viljan att testa nya genrer, men inom popens domäner kändes körens framföranden inte längre lika självklara. Och i Queens ”The show must go on” stod även koreografin i vägen.

Tvärt om förhöll det sig i kvällens bästa verk, ”Leonardo dreams of his flying machine”. Här förstärkte koristernas rörelser innehållet i texten. Leonardo da Vinci drömmer om att skapa en flygande maskin. Några av sångarna gestaltade uppfinnarens nattliga funderingar medan andra bildade mänskliga flygplansskulpturer. Det var gripande, det var trovärdigt och amerikanen Eric Whitacre kunde inte ha önskat sig en bättre uttolkning av sitt körverk.

Fotnot: Läs mer om Chorus Lins verksamhet på www.choruslin.se