Idén till den här utställningen har sitt ursprung i diktsviten "Utmarksfärden" av Anders Hallengren, professor i idéhistoria och litteratur. Konstnären har läst och registrerat atmosfär och rytmik och därefter sökt sig fram i de mest varierande mönster och uttryck.

Att dikten handlar om rörelse, både mental och i landskapet, kan man föreställa sig av de huvudsakligen abstrakta konstruktionerna. Möjligen handlar sammanhangen också om ett förutsättningslöst sökande, om att förflytta sig i ovisshet, utan uppgjorda mål. En del i Herrströms bilder indikerar ett beträdande av okända territorier.

Det märks att konstnären har kostat på sig att experimentera under åren. Vissa bilder ser enkla ut, nästan lite valhänt utförda, men har en "dold agenda". Verken är också ovanligt olika varandra. Samtidigt känns det totala sammanhanget homogent. Enheterna samverkar och tar hänsyn till varandra.

För att få ut mesta möjliga, borde man ha läst Hallengrens relativt långa dikt. Verkens titlar är strofer, hämtade ur dikten. Förfogar man över den, kan man använda strofen som en tänkbar öppning till bilden. Man kan å andra sidan använda bilderna som en sorts vägmärken i dikten.

Madlen Herrström har många grenar på sitt träd. Men hon kan hantera spännvidden. Varje bild är en frukt, sprungen ur en egensinnig karaktär.

SIEVERT SJÖBERG