"Interference" med konstnärerna Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler, båda med anknytning till Linköping, är kontrastfylld därför att man delvis dras in i ett hektiskt och kaotiskt tempo, men delvis också möter en stillsam poetisk värld med ett par vaggvisor som ledmotiv.

De arbetar tillsammans, uppger de, men deras angreppssätt är vitt skilda och ändå förenas de i ett gemensamt budskap.

De är kända för några av de mest uppmärksammade konsthändelserna i vårt land under 00-talet, exempelvis installationen "Snövit och sanningens vansinne" på Historiska museet i Stockholm 2004.

Artikelbild

Modell av ”Snövit och sanningens vansinne”. Foto: Matilda Sandberg

Det var, enligt min mening, en mycket vacker installation på museets gård med en damm fylld av blodröd vätska och med en liten båt som bar upp porträttet av en underskön palestinsk självmordsbombare, omgiven av den kritvita nyfallna snön. Det var ett konstverk av hög klass med ett intensivt politiskt ställningstagande.

Den israeliska ambassadören tappade helt besinningen inför konstverket och genomförde handgripligen ett angrepp på yttrandefriheten. Museichefen var modig nog att avvisa ambassadören från museet och därmed uppstod en diplomatisk kris mellan Israel och Sverige. Installationen kan man inte se på utställningen men väl en modell och videofilmer, som redovisar den aggressiva debatten kring konstverket.

Däremot kan besökaren uppleva hur det var att delta i Ship to Gaza i en installation med fyra monitorer som redovisar olika faser i denna humanitära resa. Det känns som om man är med ombord och måste ta spjärn mot skeppets våldsamma krängningar, samtidigt som israeliska soldater bordar fartyget.

Det är en kaotisk installation som återger ett brutalt händelseförlopp. Dror Feilers ställningstagande för palestinierna slutade med fängslande tillsammans med andra svenskar som Henning Mankell och riksdagsledamoten Mehmed Kaplan.

Artikelbild

”Colony”, installation med filtar. Foto: Matilda Sandberg

Gunilla Sköld Feiler arbetar med ett helt annat bildspråk. I en installation med filtar som material anknyter hon till alla hemlösa och flyktingar, som med endast en filt söker skydd mot kyla, hunger och kanske våld.

I en väska ligger filtar och på ett podium är små hoprullade färgglada filtfragment uppställda. De bildar ett färgstarkt mönster i kontrast mot den lilla människans utsatthet. Som ackompanjemang hörs vaggvisor på arabiska och hebreiska. Det är en finstämd betraktelse över vårt gemensamma behov av tröst, som dock kan mynna i hemlöshet och utanförskap. Man associerar till tysken Joseph Beuys berömda installation med filtar och fett från 1960-talet.

Artikelbild

Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler förenas i ett gemensamt budskap.

Gemensamt för båda konstnärerna är ställningstagandet för den förtryckta människan och för demokratiska värden, inte minst yttrandefriheten. I en liten video kan vi följa en fängslad palestinsk poet, som inte får skriva sina dikter utan tvingas göra det med en osynlig skrift, som sedan kan framträda på papperet med hjälp av värme. Det fria ordet kuvas inte så lätt, inte ens i ett fängelse.

Dror Feiler är i grunden musiker. Det finner man i en videoinstallation med gatumusikanter från hela världen som var för sig spelar en komposition som en Bachfuga. Till slut förenas de i en hyllning av den gemensamma spelglädjen. Med den musiken i öronen är utställningen på Passagen både uppfordrande och hoppfull.

GUNNAR LINDQVIST