AnnMari Löf och Gunnel Moheim

Akvareller

Galleri Sander, Linköping

Visas till 9 november

De här båda konstnärerna träffades på en av Arne Isacsons kurser på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

Sedan dess händer det att de sammanstrålar i olika projekt.

Deras uppfattning om hur akvarellmåleri bör bedrivas, sammanfaller i allt väsentligt.

AnnMari Löf är en fantasifull konstnär som i stor utsträckning varierar sina motiv. Ofta har de ett anfang i huskroppar, ibland med omgivande vegetation. I de här bilderna är detaljer och attribut bortvalda, sådana som med fördel kan avvaras.

Fokus ligger istället på en mental/visuell upplevelse av miljöer med bebyggelse.

Löf genomför en sorts dramatisering, där även mer spektakulära landskapsavsnitt figurerar. Hon stuvar om en hel del, men behåller det primära.

På så vis föreslår hon sätt att se på sammanhang som ligger inom hennes intressesfär.

Färger byts ut och förstärks, så att bildernas unicitet poängteras.

Gunnel Moheims verk företar ett visst släktskap med Löfs, beträffande bilduppbyggnad, men också när det gäller det tekniska utförandet.

Utställningen känns därför homogen.

Moheim presenterar några fina, inkännande porträtt. I huvudsak är hon annars mest inriktad på rumslighet - beskrivningar av rumsformationer och den atmosfär de framkallar.

Hon lägger även stor vikt vid ljusets spel i olika typer av urbana miljöer, ett ljus som vill något, som vill belysa på mer än ett sätt och som vill vara en del av de omständigheter det för tillfället verkar i.