Konst

Vägg

Olle Schmidt/Fredric Ilmarson

Artikelbild

"Punktum", collage av Fredric Ilmarson.

Måleri, collage, teckningar

Galleri Vända Sida, Linköpings stadsbibliotek

Visas till 9 mars

I Olle Schmidts universum, i hans skogar och avkrokar, finns hemligheterna bevarade. De som tillbringar sin tid där lyder visserligen under samma naturlagar som alla andra, men de söker, och har också funnit, andra ingångar till dessa lagars mysterier. De människor som befolkar Olles världar ger inte mycket för den där knastertorra, krassa resultatvetenskapen, vars axiom lyder: Det som inte går att bevisa finns inte.

Artikelbild

"Fire walk with me", målning av Olle Schmidt.

Deras hållning förutsätter en sorts människor som är befriade från sillmjölkar och ja-sägare. För att stå emot och kunna utveckla sina idéer under sådana omständigheter, krävs ett orubbligt kynne, en långt utvecklad fantasi och en insikt om nödvändigheten av samklang med de ofrånkomliga yttre betingelserna. Av sina experiment och överlevnadsstrategier kan de bli mäktigt överrumplade, men aldrig knäckta. I Olle Schmidts bildvärld är möjligheterna oändliga.

Fredric Ilmarson visar ett mindre antal verk. Han är råare i sin framtoning. Det har både med själva kompositionerna och med materialet att göra. Det här är en konstnär som ser potentialen hos vitt skilda material. Han älskar uppenbarligen att konstruera utrymmeskrävande underlag av återanvända bräder och på dem applicera ett stort antal mindre verk med högst varierande uttryck och former.

Artikelbild

"Vakans", målning av Fredric Ilmarson.

Den metodiken passar Ilmarson perfekt. De källor han hämtar sin kraft ur, verkar flöda över av uppslag. Trots att en fyra-fem kvadratmeter stor konstruktion kan innehålla ett femtiotal (del)verk, är samtliga påtagligt egenartade. Mångfald och samhörighet går hand i hand. Här utmynnar det i en högoktanig vitalitet. Den något ruffiga estetiken har dessutom ett värde i sig.