Konst

Oskar Lindvall, Fredrik Lindberg, Matilda Henriksson, Jesper Jansson

Måleri, collage, teckning

Artikelbild

Spår 4 - blandteknik av Oskar Lindvall.

Kulturhuset Framtiden, Linköping

Visas till och med vecka 20

Oskar Lindvall arbetar i olika tekniker. Mest framträdande är hans större målningar och en serie svart-vita bilder i blandteknik. Den här konstnären ägnar sig åt att konstruera tillspetsade lägen för udda individer, människor såväl som djur. Ofta har han placerat dem i situationer som möjligen tangerar något verklighetsanknutet, men som har avgjort mer med drömmar att göra, inte sällan onda sådana.

Uttrycksmässigt har han lyckats bäst med en kvartett större svart-vita teckningar. De är genomarbetade, annorlunda, ställer frågor som knappast låter sig besvaras, vilket kan vara en ovärderlig tillgång för ett konstverk.

Artikelbild

Tjugoåtta - målning av Fredrik Lindberg.

Fredrik Lindberg visar målningar som ger ett orent och lite hafsigt intryck. De inviterar inte utan vidare till dialog. De är också utförda på ett sätt som inte avslöjar just någonting om konstnärens tekniska färdigheter.

Det som är intressant med dem är att de verkar vilja förmedla både ett enkelt och rörigt, mer komplicerat skeende. Om det har varit konstnärens avsikt, har han sannerligen siktat högt. Intentioner av den digniteten tar det ofta lång tid att få grepp om. Men jag hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen. Målningen "Tjugoåtta" utgör ett gott tecken.

Artikelbild

Sjutton - målning av Fredrik Lindberg.

Matilda Henriksson och Jesper Jansson befinner sig båda i ett skede i utvecklingen där de prövar och känner sig för. Den bredd i uttrycken de visar upp är logisk. Det tar tid att nå fram till ett eget förhållningssätt.