Textil

Visas till 17 augusti

Ellen Key lanserade begreppet "skönhet för alla". Det här året är det ett motto för utställningar, seminarier, föredrag, vandringar med mera runt om i länet. I Vadstena slott är det Nätverket Östgötatextil som presenterar förfärdigade idéer med skönhetskoppling. Gemensamt för samtliga tolv utställare är att de hanterar, eller i varje fall överblickar, hela produktionskedjan, från fåruppfödning till färdiga produkter.

Artikelbild

Vita kappor från Kling Kollektion.

Här handlar det om textilt hantverk. I några fall om konsthantverk. Utmärkande för hela visningen är en påfallande förtrogenhet med materialet, omsorg om kvalité och ett långt drivet hantverkskunnande.

På det hela taget förekommer det i slottssalen bara ett lite mer udda objekt. Det är Åsa L Winterqvists handtuftade ullmatta "Star memories". Men på en utställning av den här typen är det inte helt rättvist att i första hand leta efter det som avviker från normen. Produktion av objekt i traditionell anda och med en kombination av skönhet och nyttofunktion är i stort sett allenarådande. Och det är naturligtvis ovärderligt att den här hantverkstraditionen lever vidare.

Utan att sätta någon av utställarna framför en annan, vill jag ändå nämna ett par stycken. Björke Vävstugas dukar får även en oinvigd att uppfatta kvalitén. Kapporna från Kling Kollektion är anmärkningsvärda, långt bortom sin funktion. Och fårkoftorna från Östergötlands Ullspinneri tilltalar nog inte bara en landsbygdsromantiker.