De två bröderna Philip och Henrik Ekström som till vardags spelar i göteborgskvartetten The Mary Onettes har plitat ned tio dikter på svenska och tonsatt dem med högst medelmåttiga melodier. Singelsläppet "Viljan" höjer sig åtskilligt över resten med sina behagligt drömska toner.  Låt mig uttryckta det såhär: du kommer aldrig att få höra mig utbrista orden "spela TLV, för böveln". Däremot finns en möjlighet att se mig höja volymen en aningens då hitlåten spelas på radio.