Teaterföreningen Inferno

Av: Line Knutzon

Regi: Dan Berg

Medverkande: Birgitta Söderlund, Mattias Nylén, Camilla Smedberg, Micael Phil, Daniella Karlsson, Melker S Berg

Sagateatern, Linköping

Spelas även 14–15/6.

Line Knutzons pjäs "Snart kommer tiden" har undertiteln "Ett absurt drama". Och det är både absurt och drama, men inte alltid på samma gång.

I fokus står Rebecka och Hilbert och deras vedermödor att få plats i tvåsamheten. Tidvis tenderar handlingen att rinna över i en släng-i-dörrarna-fars när det andra paret John och Ingrid gör entré och ett antal förvecklingar rullas upp. Sedan tillkommer yrvädret Oda som sätter lite fart på dramat.

I andra akten anländer Rebecka och Hilberts son, Gullebarnet, och med det börjar det absurda verkligen ta fart. Helt plötsligt framstår ett dramaturgiskt plockepinn där ett antal olika scenarier rullas upp. Det är som om ett antal olika pjäser framförs samtidigt i en och samma pjäs och dessa går inte riktigt ihop i slutet. Det Knutzon landar i är en syn på tiden som något vi förhåller oss till på olika sätt samt att vår tro på att vi kan förändra våra egna liv är en illusion utifrån att vi är beroende av vad andra gör och handlingar som ligger utanför vår kontroll.

Det blir rörigt och teaterföreningen Inferno kämpar på med manusets brister bäst man kan. Inferno litar inte riktigt på sin publik, det är stora gester och ensemblespelet verkar regisserat för att understryka det absurda. Bättre hade varit att ha ett mer sparsmakat, naturligare spel som fått det absurda att framträda i sig självt.

Vad det gäller ensemblens individuella prestationer vill jag särskilt framhålla Camilla Smedberg i rollen som Ingrid som tar sig igenom manuset med ett stoiskt lugn vilket resten av ensemblen kan luta sig mot.