I sammanhanget kallar man sig Solidariskt Motala trots att partierna numera bara säger sig ha ett valtekniskt samarbete och inte längre ett politiskt.

– Vi lade ett preliminärt budgetförslag i somras och nu fullföljer vi vad redan är överens om. Hur det blir nästa år med budgetdiskussionerna vet vi inte, säger Peter Karlberg (V).

Sett till Motala kommuns totala omslutning på 2,5 miljarder skiljer det närmast marginellt i ekonomiskt hänseende mellan oppositionens och Alliansens förslag. De rödgröna vill spendera cirka 15 miljoner mer på driften. Skillnaderna märks snarare i de ideologiska kommentarerna där begreppet "välfärd" betonas särskilt av de rödgröna. Och det får också försvara en betydligt större investeringsvilja än hos Alliansen.

Artikelbild

| Christian Pettersson (MP), Elias Georges (S) och Peter Karlberg (V) presenterar en alternativbudget för Motala kommun i namn av Soldariskt Motala.

Vilket i sin tur nu innebär att 93 miljoner föreslås för åren 2019-2020 till den omdiskuterade aktivitetshallen ("bandyhallen") inom isstadion.

– Ja, hallen handlar också om välfärd. Om föreningslivets, allmänhetens och skolornas behov. Klimatförändringar gör det nu svåra klara is utomhus, säger Miljöpartiets Christian Pettersson.

– Vi måste börja bygga någon gång. Hallen har varit på tal i åtta år, säger oppositionsrådet Elias Georges (S).

– Och vi tror inte på en "gummihall". Det låter som något som skulle att det skulle kunna bli ett långvarigt provisorium, inflikar Peter Karlberg.

Oppositionen oroas av Alliansens mer återhållsamma investeringsvilja vad gäller barnomsorgen. Här är tanken att minst en ny förskola istället ska uppföras och drivas i extern regi.

– Vi behöver en ny förskola både på Motala Väster och i Bråstorp, sammanlagt åtta avdelningar, för att klara kön. Det här redan på gång – ska vi bara avbryta arbetet och riskera att vi inte kan erbjuda barnomsorgsplats inom föreskriven tid? frågar sig Elias Georges.

Vad gäller ungdomar ser Solidariskt Motala ett stort behov en ännu en fritidsgård i Motala, med placering på Ekön. Vidare ska landsbygdens gymnasister med mer än fyra km till närmaste busshållplats även fortsättningsvis erbjudas skolskjuts.

Några planer på att i förstone återöppna Godegårds skola hyser dock inte de rödgröna.

– Först måste befolkningen öka och elevunderlaget tryggas på sikt. Vår landsbygdspolitik bygger därför på att börja utreda nya detaljplaner för de mindre orterna – för att se om det går att få fram fler tomter, säger Elias Georges.