Det är Försäkringskassan centralt som tagit kontakt med polisen sedan det uppdagats att mannen systematiskt ansökt om ersättning för vård av barn (VAB) mellan december 2016 och augusti 2017. I ansökningarna har mannen angett att han, medan han vårdat barn, avstått att arbeta.

– Försäkringskassan menar att han handlat medvetet, säger stationsbefäl Lotta Järkemyr.

I samband med myndighetens kontroller uppdagades att mannen felaktigt fått ersättning med 35 000 kronor.