är jag var Expressens USA-korrespondent gjorde jag en gång ett besök hos Ku Klux Klan. En av klanens toppmän hämtade mig och fotografen Hasse Persson i New Orleans och körde oss till högkvarteret utanför Baton Rouge. Under bilresan underhölls vi oavbrutet om judarnas hemska ränkspel. Det var de som låg bakom att kraven på lika rättigheter för de svarta. Deras mål påstods vara att förstöra den vita rasen.

Det fanns vid det tillfället två konkurrerande klaner. Den vi hälsade på ansågs vara den mera hårdföra. Den andra mera "moderna" leddes av David Duke. Han hade ett tag en viss framgång och lyckades bland annat bli vald till medlem av delstaten Louisianas parlament.

Nu är han ganska bortglömd och politiskt betydelselös. I Linköping finns emellertid ett nazistiskt förlag som tagit sig för att översätta en bok som han skrivit om "den judiska rasismen".

Visar sig vara besatt

Det visar sig att han likaväl som den gren av den rasistiska Ku Klux Klan som jag hälsat på är besatt av judarnas påstådda makt och ondskefullhet. Enligt Duke kontrollerar judarna både medier och politik i USA. Denna makt använder de för att framtvinga amerikanskt stöd för staten Israel.

Det har tydligen aldrig föresvävat honom att om judarna verkligen vore så mäktiga är det konstigt att de inte på 60 år lyckats framtvinga en fredsuppgörelse för den judiska staten, som tvärtom trots sin militära styrka lever farligare än kanske någon gång tidigare.

Vid sidan om sin kamp för staten Israel ägnar sig de amerikanska judarna enligt Duke dels åt att förstöra det amerikanska folkets moral via filmindustrin och tv, i synnerhet MTV, dels att verka för vad han kallar den europeiska rasens undergång genom stöd åt invandring och rasblandning.

Judar tillhör enligt honom inte den europeiska rasen, de har bara illistigt utvecklat utseendemässiga drag som gör att de lätt kan blandas ihop med riktiga européer.

Förintelsen en lögn?!

Svenska rasister borde ha ett prob-lem med denna rappakalja eftersom de inte accepterar att ryssar, polacker, bosnier och andra är önskvärda raselement utan tvärtom vill göra allt för att hindra dem att komma in i Sverige. Men Duke tror att till exempel ryssar är storvuxna och blonda och sluter dem i sin famn.

Naturligtvis menar David Duke att Förintelsen är en lögn och han går till och med längre än så. Det var inte nazisterna som förföljde judar utan judarna som redan 1933 förklarade krig mot Tyskland och "använde sin stora finansiella makt för att bojkotta Tyskland"!

Judarnas onskefullhet härleds till deras religiösa arv, men på något egendomligt sätt ingår alla som på något sätt har en judisk släkting i den stora judiska världskonspirationen. Till och med Lenin som möjligen hade en judisk mormor blir i Dukes version en jude och det kommunistiska väldet i Sovjetunionen blir i hans föreställningsvärld ett judiskt herravälde över de stackars ryssarna. Varför judarna varit så angelägna att få utvandra från "sitt" Sovjet blir med den historieskrivningen helt obegripligt.

11 september

I USA är det kanske värsta judiska illdådet att man lyckades få till stånd det "skändliga" domstolsutslag som gjorde slut på rassegregationen i skolorna. "Med ett penndrag" ledde detta till att ett av västvärldens bästa skolsystem förvandlades till ett av de sämsta, påstår han.

På senare tid spelade också judarna en ondskefull roll i samband med 11 september-attentaten. Judarna måste ha fått reda på planen i förväg, annars skulle fler judar ha dödats, påstår han. Eftersom de visste om planen utan att berätta för FBI är de i själva verket medskyldiga till illdådet.

Som synes -- och detta är ändå ett litet axplock av alla befängdheter i boken -- innehåller den en sådan ormgrop av lögner och halvsanningar att varje försök att på allvar diskutera dess påståenden blir helt omöjligt. Att den dessutom är illa skriven och ännu sämre översatt gör den än mera onjutbar. Tekniken att rycka verkliga fakta ur sitt sammanhang, blanda dem med halvsanningar och rena lögner och inte minst att presentera alltsammans i ett helt förvridet perspektiv är inte unik, men desto mera obehaglig.

Sjuklig fixering

Det skrämmande är att det finns grupper i Sverige som delar författarens sjukliga fixering vid judarnas inte bara unika ondskefullhet utan också helt osannolika förmåga att under total hemlighetsfullhet genomföra sina planer utan att någon enda av dem avslöjar konspirationen. Översättaren är Jonas De Geer som blev känd för några år sedan då han gjorde ett misslyckat försök att starta en högerextremistisk tidning, Salt.

Nu har han alltså kommit tillbaka från tystnaden med hjälp av vänner i Linköping. Förlaget sticker inte under stol med sin renodlat nazistiska inriktning som inkluderar hyllningar till andra världskrigets nazistkämpar. Förutom rasistiska böcker ger man också ut tidningen "Folkets nyheter". Den har dock de senaste veckorna försvunnit från förlagets hemsida. Redaktören heter Lennart Berg. En stor del av verksamheten handlar om cd-skivor och man misstänker en koppling till det bolag som i början på 90-talet gav ut nazistisk musik i Linköping.

Korsbränning

Kvällen i Ku Klux Klans högkvarter fortskred under deltagarnas förbittrade vittnesmål om allt ont som de utsatts för på grund av att judarna sett till att negrerna inte längre hölls på plats. En äldre kvinna berättade om hur hon i snabbköpet nyligen drabbats av en svart kvinna som helt fräckt norpat den kyckling hon själv tänkt sig att ta i kyldisken.

-- Hade jag haft pistolen med mig, sade hon och famlade efter den i handväskan, hade jag skjutit ner henne på fläcken.

Och så avslutades allt med att man traditionellt och till vår ära brände ett kors på gräsmattan. Ku Klux Klan berömmer sig liksom David Duke av sin varma kristna tro, mild och förlåtande i motsats till den hätska judiska.

N