Båda hör hemma vid Institutionen för religion och kultur. Den ene är professor Carl Axel Aurelius, men som för närvarande är tjänstledig för att arbeta som kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Sedan i höstas vikarierar han även på de arbetsuppgifter nya försvarsministern Leni Björklund lämnade ifrån sig i en hast för att ingå i regeringen.

Den andre är Kjell Lejon, docent i kyrkohistoria och proprefekt för institutionens religionsvetenskapliga del. Även en tredje person, som tidigare haft koppling till denna Linköpingsinstitution, fick tillräckligt med röster i provvalet för att finnas med bland biskopskandidaterna i Göteborgs stift. Erik Aurelius (för övrigt kusin till Carl Axel Aurelius) har dock avböjt att kandidera. Sedan sex år är han professor i tyska Göttingen.

- Det är helt fantastiskt att det finns ett sådant förtroende för oss som arbetar vid denna lilla institution vid Linköpings universitet att man vill rekommendera oss som biskopskandidater, säger Kjell Lejon.

Totalt finns fem kandidater kvar som förslag på efterträdare till biskop Lars Eckerdal, som avgår med pension till sommaren. Biskopsvalet äger rum den 27 ja nuari. Får ingen av kandidaterna över hälften av rösterna hålls ett andra val den 3 mars mellan de två som fått flest röster.

Efter en offentlig hearing med kandidaterna i slutet av förra veckan hamnade Kjell Lejon i hetluften, sedan han inte ansetts ge tillräckligt klara besked på frågan om han kan tänka sig att prästviga kvinnor. "Det ska prästvigas kvinnor i stiftet", var Kjell Lejons svar i lokalradion i Göteborg utan att han direkt ville svara ja på frågan om han själv i egenskap av biskop kunde tänka sig att ta på sig den uppgiften.

Kan du tänka dig att viga kvinnor till präster?

- Det är en personlig fråga som jag inte vill svara på och inga andra heller så här veckan före valet, svarar Kjell Lejon till Corren i helgen.

Ansvarsnämnden för biskopar kommer under veckan att ytterligare undersöka Kjell Lejons inställning till kvinnopräster och om hans tidigare besked till den skiljer sig från svaren under hearingen, enligt vad nämndens ordförande Ulla Wadell uppgett för TT. Av sju kandidater som i provvalet fick över fem procent av rösterna har nämnden sedan tidigare förklarat en person som "obehörig" för sina åsikter om kvinnliga präster. Det gällde Bo Brander, föreståndare vid St Laurentiistiftelsen i Lund och andlig ledare för Societas Sanktae Birgittae.

Carl Axel Aurelius har däremot aldrig svävat på målet när han fått frågan om han kan tänka sig att viga kvinnor till präster.

- Mitt svar är ja och det har tydligt framgått både i intervjuer efter provvalet och under hearingen. Göteborgarna vet vad jag tycker, men efter hearingen och fram till valet vill jag inte säga mer överhuvudtaget. Biskop är ett ämbete man blir föreslagen till och inte kan söka. Men nu tenderar biskopsvalen att bli mer av tävlingar som i Danmark och så får det inte vara, säger Carl Axel Aurelius till Corren.

Även Visby stift söker ny biskop efter Björn Fjärstedt som pensioneras till sommaren. Bland de tretton kandidater som finns på förslag till det provval, som äger rum på onsdag, finns Carl Axel Aurelius med. Biskopsvalet hålls sedan den 12 mars.

- Jag blev tillfrågad om jag står till förfogande för Visby och svarade ja, säger Carl Axel Aurelius.