Kommendör av 1:a graden Håkan Neckman gjorde formellt sin sista arbetsdag i söndags, men för att göra bytet på garnisonschefsposten lite festligare lämnade han över till den nya garnisonschefen överste Mats Westin vid en pampig ceremoni i går.

Mats Westin tar över som chef för den försvarsgrensgemensamma helikopterflottiljen på Malmen och blir, så att säga, garnisonschef på köpet. Eftersom de andra förbanden i Linköping är nerlagda blir det chefen för helikopterflottiljen som blir högsta hönset i Linköping och Östergötland.

-- Som garnisonschef har man ansvar för hela den militära verksamheten i garnisonen, men huvuduppgiften är att vara chef för helikopterflottiljen, säger Mats Westin.

Mats Westin har en gedigen militär karriär bakom sig och är från början just helikopterpilot från marinen. Han har varit chef för helikopterdivisionen i Berga och de senaste fem åren arbetat på FMV.

På FMV ledde han bland annat arbetet som mynnade ut i beställningen av försvarets nya helikoptrar. Och i sin nya roll får han nu vara med och ta emot maskinerna han beställde.

-- Den viktigaste uppgiften under de närmaste åren kommer att vara att föra in de nya helikoptrarna i organisationen och utbilda och träna besättningarna för de uppgifter de ska utföra.

Nästa vår börjar leveranserna av vad försvaret kallar Helikopter 15 (Augusta 109). 2007 ska de 20 helikoptrarna vara färdiglevererade. Den större modellen, Helikopter 14, som ersätter de gamla "bananhelikoptrarna" börjar att levereras 2005.

Som chef för helikopterflottiljen är Mats Westin chef för samtliga militära helikoptrar i Sverige.

Under sig har han 650 försvarsanställda och 300 värnpliktiga. I Linköping arbetar runt 250 personer.

Mats Westin bor på Lidingö och kommer att veckopendla till arbetet. Han har inga planer på att bosätta sig i Östergötland.

-- Nej, jag har fått det här jobbet av ÖB till år 2005 ut och räknar med att återvända till Stockholm därefter. Jag har varit på Malmen många gånger i tjänsten och det ska bli kul att jobba här på riktigt nu.