Det dittills hemlighållna resultatet släpptes i veckan på en stor diabeteskongress i Ungerns huvudstad Budapest.

-- Det var en oerhörd besvikelse för alla som jobbar mot diabetes. Oerhört många hade satt sitt hopp till detta, säger Linköpingsprofessorn Johnny Ludvigsson, samordnare för den svenska delen av studien.

Nikotinamid är en typ av B-vitamin, ett vanligt kosttillskott med stor betydelse för flera funktioner i kroppen. Flera mindre studier har pekat på att substansen skulle ha en förebyggande effekt mot diabetes typ 1, den variant av sjukdomen som drabbar barn och unga.

Den stora studien med namnet ENDIT skulle ge det definitiva svaret. Över 30 000 barn och unga föräldrar, varav drygt 2 000 i Sverige, deltog. Alla hade det gemensamt att någon i familjen redan hade barndiabetes. Hälften fick nikotinamid i höga doser, hälften fick så kallad placebo, det vill säga verkningslösa substanser.

Nu visar det sig alltså att det inte finns någon statistiskt säker skillnad mellan de bägge grupperna. Ungefär lika många insjuknade oavsett vilken substans de fått.

-- Nu blir vår egen ABIS-studie (Alla Barn i Sydöstra Sverige) än mer nödvändig. Där kartlägger vi de miljöfaktorer som kan ligga bakom bland annat diabetes, säger Johnny Ludvigsson.

Den effekt man hade förväntat av nikotinamid i kroppen var att ge ett skydd mot det egna immunförsvarets angrepp mot de insulinproducerande cellerna (B-cellerna) i bukspottkörteln. Flera djurförsök har bland annat visat att nikotinamiden blockerade bildningen av skadliga kväveoxider. Tydligen är denna effekt hos människor inte tillräcklig för att stoppa utvecklingen av diabetes.

Nu riktas i stället hoppet till några olika försök med diabetesvaccin. I Malmö testas ett antigen med namnet GAD av läkemedelsföretaget Diamyd, och i Israel har substansen Diapep 277 visat goda resultat.

-- Men risken med vacciner är att man stimulerar processen mot diabetes i stället för att hindra den, säger Johnny Ludvigsson.