På eftermiddagen fredagen den 1 oktober inleds Humanistdygnet. Men planeringen har pågått sedan i julas.

Arrangörerna Stifts- och landsbiblioteket, länsmuseet, Corren, Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet och studentföreningen StuFF började redan då fundera över vilket temat för 2004 skulle vara.

-- Tidigare har vi haft ganska breda teman, som "det goda samtalet". I år ville vi ha ett mer fokuserat tema, säger professor Martin Kylhammar som är Humanistdygnsansvarig.

Arrangemanget håller till i länsmuseet. Just nu är läget för museet prekärt. Men Martin Kylhammar utgår från att man ska kunna hålla till där.

Salonger för alla åldrar

De olika föreläsningarna, eller salongerna som de kallas, utgår från temat Kroppen och belyser ämnet från olika aspekter.

En föreläsning handlar om äldre och åldrande, en annan talar om hur man sett på handikapp genom historien. Man kan höra på samtal om kroppen från ett folkhälsoperspektiv, lyssna på doktorander som talar om hur kvinnans kropp speglas under rubriken "Bland vibratorer och gummivaginor", eller höra på hur barn kommunicerar med sin kropp. Correns nye chefredaktör Ola Sigvardsson talar om media.

-- Vi vill att Humanistdygnet ska intressera alla åldrar, säger Martin Kylhammar.

Avsikten med Humanistdygnet är att avsätta tid för humanistiska samtal, och se till att de samtalen blir av när Linköpingsborna och representanter för stans viktigaste kulturinstitutioner möts.

Martin Kylhammar uppskattar att 5 000--6 000 personer ska lockas till besök. Särskilt som Jonas Gardell är inledningstalare, Ana Martinez talar vid den litterära frukosten på lördagsmorgonen och flera överraskningar bjuds under dygnet - saker som Martin Kylhammar vill hålla hemliga ett tag till så att de ska bli en överraskning.

Kroppen som yrke

Men han avslöjar att människor som har kroppen som yrke ska finnas på plats. Det kan vara cirkusartister, eldslukare, dansare.

Gymnasieskolorna har fått en särskild inbjudan till att använda Humanistdygnet som en del i undervisningen. Och liksom förra året ordnas en uppsatstävling för gymnasisterna.