Alkoläsken introducerades sommaren 1996 i Sverige. Det var något som inte skedde utan motstånd.

Olika intresseorganisationer ansåg att produkten var framtagen för att vara en lättdrucken ungdomsdryck och locka många ungdomar, särskilt tjejer, i alkoholbrukets fördärv.

Men motståndarna lyckades inte. Med EU:s regler om fri transport och försäljning av varor blev det politiskt omöjligt att stoppa försäljningen av alkoläsk i Sverige.

Och de nya blanddryckerna gjorde inledningsvis succé. Men de till en början höga försäljningssiffrorna blev snart historia.

Den 28 mars 1998 kunde tidningarna rapportera om att Systembolaget på ett år hade tappat två tredjedelar av sin försäljning av alkoläsk.

Nedgången förklarades med att många hade tröttnat på drycken eftersom den hade förlorat nyhetens behag. En annan möjlig orsak som nämndes då var att konsumenterna tagit åt sig av debatten om alkoläskens farlighet.

Åren som följde skedde ingen stor förändring. I några kommuner i Östergötland fortsatte den negativa trenden medan försäljningen ökade något i andra.

Förra året skedde dock ett trendbrott. Försäljningen av cider och alkoläsk ökade med 32 procent i Östergötland jämfört med året innan, från cirka 590 000 till 776 000 liter (se grafiken).

Försäljningen av sprit ökade däremot inte alls i länet. Vin och öl ökade med nio procent vardera under 2002.

I Linköping såldes cirka 250 000 liter cider och alkoläsk, vilket motsvarar en ökning på 30 procent.

Drygt hälften såldes av Systembolagets butik i Skäggetorps centrum. Peter Köppen, biträdande butikschef, tror att en förklaring kan vara företaget Bacardis lyckade marknadsföringskampanj.

-- De har tagit fram ett antal nya sorters blanddrycker som gjorde att försäljningen ökade igen, säger Peter Köppen.

Alkoläsken Bacardi Breezer kom in på den svenska marknaden genom att restauranger och krogar började sälja den.

-- Så småningom ville våra kunder ha produkten. Tjejer köper blanddrycker mer än killar, säger Peter Köppen.

Placeringen av produkterna inne i butikerna spelar också stor roll, menar han.

-- Men det bestäms uppifrån.

Systembolagets butiker i Skäggetorps centrum och i Mjölby är bland de första i Sverige med en ny indelning av varorna i butiken.

Vinerna placeras nu i prisintervall och sedan i landordning. Öl delas in efter varutyp, sedan på flaska och burk och slutligen i alfabetisk ordning.

-- Det finns ingen baktanke med detta. Syftet är inte att öka försäljningen ännu mer. Vi tänker bara på kundernas bästa, försäkrar Peter Köppen.