Vår rapportering om den två månader gamla bebisen som skadades allvarligt i samband med en omskärelse som gjordes på en privatklinik i Linköping har väckt stor debatt i våra sociala medier.

Omskärelser genomförs även inom den offentliga sjukvården, men allt fler landsting och regioner väljer att upphöra med verksamheten. På vissa håll har landsting som tidigare subventionerat omskärelser i stället upphandlat verksamheten hos privata kliniker där föräldrarna får betala hela kostnaden för ingreppet. I Stockholm exempelvis har landstinget ett avtal med Läkarhuset Odenplan som har en barnkirurgisk klinik som är nischad på just omskärelser.

År 2008 gick SKL gick ut med en rekommendation till alla landsting och regioner att erbjuda omskärelser i den offentliga sjukvården. Men hur många som gör det har inte SKL någon uppgift på. En egen kartläggning visar dock att endast 6 av 21 landsting/regioner utför omskärelse i egen regi, däribland Östergötland som var bland de första att erbjuda det. Operationerna är förlagda till dagkirurgin i Finspång och kan göras efter en remiss via barnhälsovården, vårdcentralen eller genom en egenremiss.

– Men vi gör nästan inga längre, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på urologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset. Vi har inte gjort några ingrepp alls på minst två år. Efterfrågan har minskat kraftigt successivt. Den senaste jag opererade var en kille i 14-15-årsåldern som hade tagit ställning själv.

Han förmodar att allt fler gör detta på privata kliniker. Kanske kan kostnadsutvecklingen ha påverkat trenden. På privata kliniker kan kostnaden ligga på ett par tusenlappar. Ett ingrepp inom Region Östergötland kostar 12 225 kronor.

När beslutet om att erbjuda omskärelser inom sjukvården i Östergötland togs 1994 beslutade den dåvarande sjukvårdsnämnden i landstinget att kostnaden skulle vara maximalt 1200 kronor. Detta för att minimera risken att föräldrar av kostnadsskäl skulle vända sig till icke utbildade personer. Samma resonemang hade riksdagen några år senare när lagen om omskärelse infördes 2001.

–  Vi behöver utreda frågan för att se om kostnaden ger dessa effekter, säger Torbjörn Holmqvist (S), nyutsedd ordförande för hälso- och sjukvårdsnämdnen i Region Östergötland. Vi behöver självklart följa frågan så att det inte blir en utveckling att ingreppen utförs utan särskilda tillstånd.

Omskärelselagen reglerar bland annat vem som får utföra ingreppen. När barnen är äldre än två månader ska det utföras av en legitimerad läkare. Upp till två månader kan personer som får särskilt tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg utföra omskärelse. Enligt IVO har man inte utfärdat några sådana tillstånd i Östergötland de senaste två åren.

Inom Region Östergötland gör man dock inga omskärelser på barn under tre år, berättar Peter Karlsson, vid urologiska kliniken:

– Det är en gräns vi har som bygger på medicinsk bedömning med tanke på narkosrisker.

Omskärelse har debatterats länge utifrån två motsatta ståndpunkter, nämligen barnets rätt att bestämma över sin egen kropp respektive barnets rätt att tillhöra ett religiöst och kulturellt sammanhang.