Studien, som publiceras i Nature, bygger på analyser av satellitbilder.

Forskarna konstaterar att isavsmältningen höll sig på en jämn nivå runt 76 miljarder ton is per år från 1992 till 2012 – men sedan dess har avsmältningen plötsligt accelererat märkbart, till 219 miljarder ton per år.

Orsaken till den hastiga ökningen är okänd, men forskarna påpekar att avsmältningen i Antarktis styrs av klimatförändringar.

Det är med andra ord rimligt att anta att den ökade avsmältningen beror på högre genomsnittstemperaturer – som i sin tur hänger samman med människans utsläpp av växthusgaser.

De största förlusterna har observerats i Västantarktis där forskare tidigare noterat att vissa glaciärer minskat dramatiskt. Sedan 2012 har avsmältningen legat runt 159 miljarder ton per år.

Även på den så kallade Antarktiska halvön söder om Sydamerika har förlusterna varit stora, cirka 33 miljarder ton årligen.

Istäcket i Östantarktis har däremot varit relativt stabilt under hela mätperioden.