De flesta av oss har stött på virkade eller stickade skapelser på lyktstolpar och andra objekt i stadslandskapet. Den idésfären är en inkörsport till Lindbergs konst. En annan är att använda vackra vardagsattribut som grytlappar och låta dem utgöra anslående inslag i bildkonsten.

Experimentlustan är tydlig. Konstnären sammanför olika textila tekniker med måleri. Den lilla bilden "Nu ska vi ha roligt" är ett exempel på lyckad korsbefruktning mellan textil och måleri. De virkade band som applicerats centralt ser ut att ha vuxit fram ur den smått kaotiska fonden. Trådar strävar på ett sorglöst vis mot okända mål utanför den bearbetade ytan. Anneli Lindberg anlägger en poetisk touche i ett antal måleribaserade verk. Utspridda ord bildar kryptiska sentenser som fördjupar intrycket av en sorts levnadsbeskrivningar. Blicken uppmanas att följa trådar och linjer, stanna vid plumpar och hopgyttringar. I processen kan man skapa egna scenarier efter hennes fingervisningar.

Som helhet är utställningen annars lite väl utsvävande för att kunna ses som homogen. Många olika uttryck förekommer. Sådana visningar kan vara spännande, men det krävs då att betraktaren tar tid på sig. Här finns också en del inramningslösningar som stör totalbilden.