Det var den 17 december förra året som den 21-årige bilisten fastnade i en fartkontroll på riksväg 23/34 vid Kisa. Polisen uppmätte bilens hastighet till 56 kilometer i timmen. På den aktuella vägsträckan är högsta tillåtna hastighet 50 kilometer i timmen.

21-åringen förnekade omgående att han skulle ha kört för fort och hävdade till en början av högsta tillåtna hastighet på platsen skulle vara 60 kilometer i timmen. 21-åringen förklarade att han inte hade råd att betala bötesbeloppet och frågade polisen om han skulle få längre tid på sig att betala om ärendet drevs vidare till domstol. 21-åringen ifrågasatte även om polisens laserinstrument var rätt kalibrerat.

21-åringen har nu åtalats för hastighetsöverträdelse. Åklagaren anser att mannen ska dömas att betala 2 000 kronor i böter.