Resultatet för 2017 landar på 583 miljoner kronor före skatt, inklusive kapitalavkastningar och efter återbäring.

– Vi förbättrar resultatet på flera områden, inom premieintäkterna för sakförsäkringar, livförsäkringar, fastighetsförmedling och bank, säger avgående vd:n Sven Eggefalk.

Därmed kommer också återbäringen för fjärde året i rad, denna gång på 234 miljoner kronor (235 mkr). Utbetalningen sker i höst. För en familj med villa-hem-bilförsäkring blir det cirka 1 200 kronor.

Artikelbild

| Vill förebygga. "Jag hoppas och tror att vi fortsätter att arbeta med förebyggande insatser, för att olyckor och skador inte inträffar", säger Sven Eggefalk, avgående vd för Länsförsäkringar Östgöta.

– Vi budgeterar varje år för att det inte blir någon återbäring, eftersom den bygger på vår vinst. Men nu blir det för fjärde året i rad. Vi har ett utökat antal skador. Men vi har också en tillströmning av nya kunder, kombinerat med en god affär.

Varför sänker ni inte premien i stället?

– Försäkringspremierna sätts alltid utifrån ett normalår, med ett förväntat skadeutfall. Vi tycker att det är bättre att ge tillbaka pengar som kunden kan välja att använda till något annat, svarar Eggefalk.

Försäkringsbolaget har cirka 200 000 sakförsäkringskunder i länet. Under 2017 har bolagets kunder anmält drygt 76 500 skador, jämfört med 74 000 föregående år. Ökningen ligger främst inom allrisk- och motorförsäkringar.

Artikelbild

| Avgående vd:n. Sven Eggefalk, vd för Länsförsäkringar Östgöta, presenterade ett positivt bokslut för 2017.

– Både unga och äldre reser mer vilket för med sig skador på både personer och saker. Allt fler småbarn har också surfplattor och liknande som lätt går sönder. Inom motorförsäkringar ökar vindruteskadorna, säger Eggefalk.

Glädjande är dock att antalet riktigt allvarliga skador blev lågt under december:

– Det brukar vara en riktigt tung månad, trafikmässigt med första halkan och med bränder. Men förra årets december sticker ut med få bränder och trafikolyckor.

Procentuellt har skadeanmälningarna ökat med sju–åtta procent varje år. Nu ser man en minskning.

– Det är första gången på länge som ökningen avtar och ligger på cirka fem procent. Vi vet dock inte vad det beror på.

Premieinkomsten för livförsäkringarna uppgår till cirka 907 miljoner kronor. Och Länsförsäkringar Östgötas bankverksamhets affärsvolym har ökat till 29,1 miljarder kronor (26 mdkr). Bankens resultat är starkt kopplat till fastighetsförmedlingen. Sven Eggefalk lyfter fram Motala som ett gott exempel, där fastighetsförmedlingen gått särskilt bra.

– Vi ser en ny typ av optimism i Motala, priserna på bostadsrätter stiger och intresset för staden ökar, säger Eggefalk.

Samtidigt ser han en fortsatt potential i Norrköping.

– Vi har byggt upp ett helt nytt kontor i Norrköping, och gått in som sponsor i Näringslivsgalan i Norrköping, precis som vi är med i Linköping. Med huvudkontoret i Linköping har vi haft ett lite större fokus där. Satsningarna i Norrköping börjar ge resultat.

Sven Eggefalk lämnar Länsförsäkringar Östgöta den 30 mars, efter tre år. Han blir då chef för Länsförsäkringars bankverksamhet i Sverige. Men han kommer att sakna sitt nuvarande jobb.

– Egentligen skulle jag vilja börja jobba här nu! Det är ett fantastiskt bolag. Jag vet också att det har varit ett stort intresse för vd-posten. Jag hoppas och tror att vi fortsätter att arbeta med förebyggande insatser, för att olyckor och skador inte inträffar, säger Sven Eggefalk.