– Utifrån ett starkt resultat inom vår sakförsäkringsrörelse och en gynnsam kapitalförvaltning för 2016 har styrelsen återigen beslutat att dela ut återbäring. Totalt kommer drygt 235 miljoner kronor att återbetalas till våra sakförsäkringskunder under hösten 2017, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Östgöta.

Det kundägda försäkringsbolaget har i dag nära 200 000 sakförsäkringskunder, vilket kan motsvara ungefär varannan östgöte. Bolaget redovisar ett resultat före skatt, inklusive kapitalavkastning och efter återbäring, på 464 miljoner kronor för 2016 (317).

– Vi har haft en god tillväxt. Men en stor del av resultatet är även kopplat till en bra kapitalförvaltning, inte minst genom värderingen av vårt fastighetsbestånd som har följt med utvecklingen i Östergötland och en bra utveckling på våra aktier, säger Eggefalk.

Artikelbild

Kapitalförvaltningen är regelstyrd i Länsförsäkringar Östgöta. En del av portföljen måste vara räntebärande för att vara en säker placering samt kunna säljas vid behov. En annan del är aktier i publika börsbolag, och så är det fastigheter. I Linköping äger man exempelvis hyresrätter i stadskärnan.

Under 2016 ökade antalet kunder i bolaget med 6 000, och sakförsäkringarna blev 11 500 fler. Det ger också ett stadigt ökande antal skadeanmälningar, med cirka 4 000, till 74 000 skador. Totalt är det cirka 8,5 skador per timme dygnet runt. Och den totala skadekostnaden för 2016 blev nära en miljard kronor (986 miljoner).

– Det är mer än vi hade budgeterat för. Det är en tydlig trend, även om vi såg en utplaning mot slutet av året. De anmälda skadorna ökar. Vi räknar med att vi når 80 000 skadeanmälningar under 2017, säger Sven Eggefalk.

Vad beror det på?

– Det har varit några riktigt stora bränder under förra året. Och en hel del mindre bränder. Men det är också så att människor blir mer och mer medvetna om sina försäkringar. Vi försöker att informera så mycket vi bara kan genom våra kanaler. Jag tror också att man är mera mån om till exempel sina bilar och kanske mer benägen att byta en skadad vindruta än tidigare.

– Men kunderna ska få vad de förväntar sig av en försäkring. Därför har vi också utökat hemförsäkringarna med reseskydd och allriskförsäkring som tidigare var tillägg. Det var en brist som vi fått kritik för. Förändringen innebär en ökad kostnad för kundens hemförsäkring, men också ett ökad skydd.

I resultatet kompenseras de i höga skadeersättningarna av bland annat kundtillväxten och kapitalförvaltningen. Nu kommer återbäringen:

– Det är tredje året i rad som vi har möjlighet att ge tillbaka till kunderna, våra ägare. Det handlar om mellan 15–20 procent på den inbetalda premien. För normalstor villa blir det cirka 500 kronor. Vi kommer troligtvis inte att kunna dela ut återbäringen förrän efter sommaren, säger Sven Eggefalk.

2016 fyllde Länsförsäkringar 175 år. Under året har man gjort särskilda satsningar på förebyggande aktiviteter, bland annat kunskapsspridning och det som kallades "Sveriges största brandövning". Man har också haft aktiviteter som att finnas med på nattvandringar, och nattfotboll med ungdomar tillsammans med olika organisationer.

– Det kommer vi att fortsätta med under 2017. Vi tror på den här typen av närvaro och därför vill vi ytterligare integrera hållbarhetsperspektiven, säger Sven Eggefalk.