Förra året kom en ny båtbrygga på plats vid Bysjöstrandsområdet. Här finns plats för tio mindre båtar (utan motor eftersom sådan trafik inte är tillåten på Bysjön).

– Enligt detaljplanen är den bryggan avsedd för de som bor i villorna på Bysjöstrand och för punkthuset som ska byggas, säger Johan Gustafsson, kommunens verksamhetschef inom gata, park och fritid.

Under förra sommaren låg en till två båtar förtöjda vid bryggan, som ligger strax nedanför villorna.

Längre bort vid den så kallade Skiteken finns ett upplag med flertal båtar.

– Det är egentligen otillåtet, säger Johan Gustafsson och tillägger snabbt att den oreglerade båtplatsen visar att det finns behov av ytterligare en båtbrygga i Bysjön.

Fullmäktige tog förra året beslut om att avsätta en halv miljon kronor under 2019. Av budgetbeslutet framgår: "Investeringen avser en större båtbrygga för att medborgarnas behov ska tillgodoses."

Hittills har inte någon ny brygga kommit på plats.

– Tanken är fortfarande kvar, men jag tror inte att det är realistiskt att genomföra den i år, säger Gustafsson.

Klas Liljestrand, mark- och exploateringsingenjör i kommunen, ger liknande svar och pekar på en rad faktorer som först måste lösas; dialog samt avtal med Baroniet som äger sjön vid den tilltänkta platsen i höjd med Skiteken, dispens från strandskydd och tillstånd för vattenverksamhet.

Kan båtägare som inte bor vid Bysjöstrand hyra plats för båt vid Bysjöstrand?

– Inte i dagsläget. Upplåtelsen av den bryggan ska ske genom en samfällighetsförening, säger Liljestrand.