Det beskedet ger nu kommunalrådet Elisabet Edlund (S).

– Nej, nej. Vi kommer inte att hinna förbereda en folkomröstning till valet, säger hon och tillägger att en folkomröstning kräver mycket av formalia:

– Det är vilken fråga man ska ställa och vilken motfrågan är. Det är en stor process att ordna en folkomröstning.

Artikelbild

| Utredningen om simhallen dröjer och därmed också frågan om en kommunal folkomrösting.

Läs mer: Så många vill rösta om en simhall

Folkinitiativet väcktes under hösten 2017 av Åtvidaberg Simhall Ekonomiska förening. Målet var att samla in 1 000 namn för att kunna väcka krav om folkomröstning.

Namninsamlingen gav dubbelt så mycket. Över 2 000 personer skrev under kravet om en kommunal folkomröstning för ett "ställningstagande om att kommunen skall avsätta medel för igångsättning och drift av en simhall i Åtvidaberg.”

Fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson (S) uppvaktades av Daniel Lind och Pierre Rosenholtz från simhallsföreningen under fullmäktiges sammanträde i slutet av mars.

Artikelbild

| Det blir inte någon kommunal folkomröstning om simhall i Åtvidaberg i samband med valet i september, meddelar kommunalrådet Elisabet Edlund (S).

Läs mer: S till val med simhall i programmet

Folkinitiativet skickade omgående vidare till valnämnden, som i sin tur i april gav valkansliet (kommunkansliet) i uppdrag ett bereda ärendet.

– Vi har granskat tio procent av alla underskrifter och sett att de som skrivit under är folkbokförda i Åtvidaberg, säger kommunens kanslichef Jonas Fredriksson och uppger att det efter stickprovskontrollen inte finns inte finns några juridiska hinder för att verkställa en folkomröstning.

Ärendet har nu skickats vidare till kommunstyrelsen som får bereda frågan inför fullmäktige.

Planerna: Han vill bygga vid Stallet

Inför kommunstyrelsens beredning under måndagen säger Elisabet Edlund att frågan om folkomröstning inte kommer tas upp före valet.

– Vi har resonerat och vi vill vänta in utredningen om simhallen.

Vi har tidigare berättat att utredningen om simhallens skick, investeringsbehov, driftkostnader och alternativet att bygga en ny, har försenats.

– Den är inte klar än och innan dess vill vi inte ta ställning.

Är utredningen avgörande för en folkomröstning?

– Ja. Vi tar frågan seriöst och vill ha ett seriöst underlag som medborgarna kan ta ställning till. Ska man veta hur man ska rösta så måste man veta vad investeringar och drift kan komma att kosta.

Känner du till något om vad utredningen kommer fram till?

– Nej, den är inte klar och jag har inte fått några indikationer heller. Det är ett arbetsmaterial än så länge.

Det är inte så att utredningen medvetet försenats för att simhallen inte ska bli någon valfråga?

– Nej, vi vill bara ha ett bra underlag.

Om fullmäktige så småningom kommer fram till att genomföra en folkomröstning så räknar Elisabet Edlund med att den kommer att genomföras i samband med EU-valet, som troligen hålls sista helgen i maj 2019.