– Jag fick veta det i december, säger Thomas Lidberg och förklarar miljontappet med att yttre faktorer påverkar årets budget.

Antagandet om att befolkningen under 2018 skulle öka med 30 personer blev istället ett minus. Det innebär lägre skatteintäkter och mindre statsbidrag. När även andra statsbidrag väntas bli lägre än beräknat går kommunen in i 2018 med ett underskott på uppemot tio miljoner kronor.

– Vi måste sätta oss ner och diskutera detta, säger Thomas Lidberg och lägger till fler osäkerhetsfaktorer, som regeringsbildningen och en begynnande lågkonjunktur.

Artikelbild

| Thomas Lidberg (S) säger att han är ödmjuk inför sitt nya uppdrag som kommunalråd och att han vill ta väl genomtänkta och förankrade beslut.

Som ordförande för kommunstyrelsen och kommunalråd ska Lidberg ta ansvar för helheten. Men inte själv, påpekar han under ett samtal i det rum i kommunhuset som följer med uppdraget.

– Jag vill vara tydlig med att vi ska göra detta tillsammans. Kommunens tjänstemän ska komma med bra beslutsunderlag och sen kan politiken leverera.

Sedan årsskiftet styrs Åtvidabergs kommun av S tillsammans med nya samarbetspartners, C, V och L. Huvudinriktningen skiljer sig inte från det tidigare samarbetet med M.

– Ekonomin är det tyngsta, betonar Lidberg.

Artikelbild

| Thomas Lidberg uppskattar att få vara med och påverka. På frågan om han gillar att ha makt, svarar han han att han ser möjligheter med att kunna vara med och styra.

Han vill jobba brett och har redan möblerat om i den politiska ledningsgruppen. Gruppledarna inom majoriteten; Thomas Lidberg (S), Joakim Magnusson (C), Lennart Pettersson (V) och Anders Byström (L) får förstärkning genom ordförandena för samhällsbyggnad, Lars-Åke Bergstrand (S) och vård- och omsorg, Ann Hemmingsson (C).

En grupp av samtliga ordföranden och vice dito, även från de kommunala bolagen, tillsätts också.

Artikelbild

| "Jag vet att vi kommer att ta tuffa beslut och att det är ensamt på toppen när det blåser."

– Jag vill att vi ska ha en bred dialog och avstämning, men också övergripande information om hur arbetet går i utskotten och bolagen.

Thomas Lidberg har varit med i politiken länge.

– Ungefär 25 år. Jag kom in som ersättare i fullmäktige och blev ersättare i socialnämnden.

Han blev kvar i socialnämnden, senare vård- och omsorgsutskottet och har varit dess ordförande i tre mandatperioder. Människor har alltid engagerat och intresserat, säger han och knyter an till sitt yrke som sjuksköterska, med tjänst inom äldreomsorgen, psykiatrin och senast omsorgen.

Förra året blev det ohållbart att hålla ihop arbetslivet med politiken. Thomas Lidberg tog tjänstledigt för att ägna tiden åt politiken.

– Helt rätt beslut. Jag har fått en bra introduktion. Jag har visserligen suttit i ledningsgruppen i tolv år, men fått lära mig mer under det sista året.

Som person beskriver sig Thomas Lidberg som spontan och impulsiv, men han vill inte hasta fram beslut.

– Underlagen ska vara väl förankrade och genomtänkta. Då har vi större chans att förebygga dåliga politiska beslut.

Med drygt två veckor i sin nya roll säger Thomas Lidberg att han trivs och att uppdraget är "jätteroligt".

– Jag har fått en stor påverkansmöjlighet och en möjlighet att styra. Jag är ödmjuk inför det och tror att man kan växa med uppgiften.

Har du haft en ambition att bli kommunalråd?

– Nej, men när jag fick frågan från partiet så tänkte jag: Varför inte? Jag vet att vi kommer att ta tuffa beslut och att det är ensamt på toppen när det blåser.