Det börjades jäsa inom SD både i Åtvidaberg och i distriktet i början av året. Efter att ha petats från att företräda lokalföreningen i distriktets årsmöte trädde Bertil Jonsson fram. Han riktade grova anklagelser mot sitt parti, bland annat för extrem toppstyrning och diktatur.

Det ledde till att partiet nyligen uteslöt Bertil Jonsson.

– Hade jag inte uteslutits så hade jag gått ur själv, sa Jonsson till Corren tidigare i oktober.

Artikelbild

| Politisk vilde. Bertil Jonsson sitter kvar på SD-mandat i fullmäktige, men kommer att rösta med Liberalerna.

Då antydde han också att han ville fortsätta med kommunpolitiken, men passade på frågan om kommande partitillhörighet.

Nu kommer han till Correns redaktion i Åtvidaberg tillsammans med Anders Byström (L).

– Jo, jag har blivit liberal, säger Bertil Jonsson och förklarar att det är ”en lång historia”.

En del är de händelser inom SD som ledde fram till uteslutningen, en annan att Liberalerna bjudit in till samtal.

– Liberalerna passar mig bäst. Vi har alltid haft lätt att prata med varandra, säger Bertil Jonsson och framhåller en god dialog med Anders Byström, som sitter på Liberalernas enda mandat i fullmäktige.

Anders Byström bekräftar:

– I grunden har vi varit överens. Den enda olikheten är att jag har en mera generös inställning gällande flyktingpolitiken, säger Anders Byström.

Bertil Jonsson svarar direkt:

– Jag har inte ägnat mig åt flyktingpolitik i fullmäktige. Den ligger inte på kommunernas bord. Jag gick heller inte med i SD på grund av deras flyktingpolitik, utan för att jag ville ställa upp för de svaga i samhället.

Med tanke på att du tillhört ett parti som står i särställning vad gäller flyktingpolitiken, har du tvingats göra avbön för att få gå med i Liberalerna, som tydligt tagit ställning för exempelvis asylrätten?

– Jag har inte drivit frågor om flyktingpolitik, utom en motion om att hemspråk inte skulle vara obligatoriskt.

Dina tidigare partikamrater i Åtvidaberg har exempelvis talat om assimilering. Står du bakom det?

– Jag har inte talat om det, eftersom det inte är kommunens sak att driva.

Anders Byström framhåller att Bertil Jonsson kommer att tillföra Liberalerna mera bredd, bland annat i frågor om äldreomsorg. Därtill att han får en aktiv partikamrat, och att partiet trots att Jonsson fyllt 70 år, föryngras.

– Vi har haft svårt att hitta yngre medlemmar, säger Anders Byström.

Det är knappt ett år kvar till valet. Bertil Jonsson avser kandidera till fullmäktigevalet för Liberalerna.

Hur tror du att era medlemmar och väljare ser på att en före detta SD: are tar plats på Liberalernas lista?

– Jag tror att det är till fördel, säger Anders Byström.

– Jag har förhållandevis starkt förtroende bland folk, tillägger Jonsson och pekar på att han var en av de som fick flest personkryss i fullmäktigevalet 2014.

Det är tidigt att tala om valet 2018, men båda tror att Bertil Jonssons inträde i partiet kommer ge fler röster.

– Vi siktar på en fördubbling och att få två mandat, säger Jonsson.

Gemensamt för Byström och Jonsson är att båda tidigare sympatiserat med Centerpartiet. Byström var medlem, men klev av för omkring tio år sedan då han fick erbjudande om att leda Liberalerna i Åtvidaberg. Jonsson uppger att han varit centerpartist sedan uppväxten och röstat på C innan han gick med i SD.