– Vi skulle kunna ha 15 lägenheter för trygghetsboende i centrum, uppger Joakim Magnusson och pekar främst på det före detta biblioteket som skulle kunna rymma elva lägenheter och gemensamma utrymmen för äldre.

Biblioteket flyttade från lokalerna för ungefär ett år sedan, men den utdragna processen kring bygget av nya biblioteket gjorde att kommunen under 2015 förlängde hyresavtalet till 2020.

Idag står lokalerna i centrum tomma och outnyttjade. Hyresavierna kommer liksom tidigare och kostar kommunen 650 000 kronor om året.

Förhandlingar med fastighetsägaren Åtvidabergs bostads AB om trygghetsbostäder strandade förra året efter att kommunen inte accepterat de ekonomiska kalkyler som lagts fram för blockförhyrning.

– Återuppta förhandlingarna, manar Magnusson och menar att kommunen måste visa större intresse för entreprenörer som vill satsa.

Han uppger att Åtvidabergs bostad AB har ytterligare lägenheter runt Stortorget som skulle kunna byggas om till trygghetsboende. Han pekar också på att S+M-majoriteten nyligen avvisade en förfrågan om markköp i Grebo för bostäder för äldre.

– Jag har knackat dörr nu i valrörelsen och vet att det finns ett stort intresse från äldre för trygghetsbostäder. Om vi skulle få 15 nya i centrum, så skulle det vara ett tillskott till de som redan finns i Trekanten.

– Det skulle vara fördelaktigt att samla boenden i centrum. Behovet av färdtjänst skulle minska och hemtjänsten skulle spara tid.