– Det är sällan en process blivit så nagelfaren som denna. Det har hela tiden varit en öppen och transparent process, säger Rikard Spalle bestämt.

Han är irriterad över den kritik som Astrid- Marie Jonsson (C) framfört i tidningen kring försäljningen av kommunens ridanläggning i Vrånghult.

– Det är olyckligt. Vi står i slutet av en försäljningsprocess och det kan vara känsligt.

Astrid-Marie Jonsson deltog inte i kommunstyrelsens beslut i förra veckan och motiverade med att premisserna för affären var dåliga och luddiga. Hon anmärkte på framför allt två omständigheter. Dels att politiken inte fått besluta om fastigheten skulle lagts ut till försäljning, dels att fastighetsbildning och ändring av detaljplan skulle leda till att mangårdsbyggnaden skulle användas som bostad - en bostad som kommunen löste in för tio år sedan att undvika konflikter mellan boende och industri.

Rikard Spalle har svar:

– Vi har följt den process vi alltid har inför försäljning av fastigheter. Om man ska ta politiska beslut innan man startar en försäljningsprocess skulle det ta ett halvår av administration. Det skulle vara extremt tungrott och är inte görligt.

I frågan om boende i Vrånghult. menar Rikard Spalle att Jonssons tolkning är direkt felaktig.

– I dag har vi områdesbestämmelser som säger att man får bo i området. Vi tycker inte att det är lämpligt med tanke på att det finns industrier och industritomter runt omkring.

– Med en ny detaljplan vill vi säkerställa och tydliggöra att industriell verksamhet prioriteras. Vi vill inte riskera att det uppstår en konflikt mellan industri och boende.

Frågor om möjligheten att få bo och att bygga bostäder i anslutning till ridanläggningen har väckts. Rikard Spalle säger att kommunen varit tydlig med att boende inte är lämpligt, men att det finns en möjlighet att utreda undantag.

– Man kan i en ny detaljplan se över om det är juridiskt möjligt att göra undantag.

Ett undantag skulle i så fall syfta till att den som äger ridanläggningen inte kan klaga på att industrier och oljud stör eventuellt boende.

Rikard Spalle har även svar på Jonssons kritik om prissättningen av Vrånghult.

– Vi har låtit göra en opartisk värdering. Den sattes till fem miljoner kronor och motsvarar det bokförda värdet på anläggningen.

Fullmäktige avgör försäljningen av Vrånghult den 28 mars.