De slår sig ner på en träbänk på Sunnebotorget, Joakim Magnusson och Ann Hemmingsson, som är nummer ett respektive två på Centerpartiets valsedel till fullmäktige.

– Vi är här och knackar dörr i området, förklarar Joakim Magnusson som också tillsammans med sina partivänner dukat upp valbroschyrer, muffins och närodlade vindruvor på ett bord.

Flera stannar till för att prata politik.

Artikelbild

| God och bra mat till hemtjänstens brukare är viktigare än frågan om maten ska serveras varm eller kall, menar Ann Hemmingsson (C).

Centern är idag i opposition och har tre av 35 mandat i fullmäktige.

– Jag har en känsla av vi kommer att öka. Vi får mycket positiv respons när vi knackat dörr, säger Magnusson.

Valprogrammet finns i två versioner; ett omfattande handlingsprogram och ett mera kortfattat, som delats ut till hushållen, där de främsta på valsedeln listar sina hjärtefrågor.

Sammanfattningen rymmer fyra punkter:

Artikelbild

*Fler trygghetsbostäder, även utanför tätorten;

*Utredning om eventuellt behov av kommunalt bostadsbolag;

Artikelbild

| Joakim Magnusson ger besked om att C kan samverka med alla partier, undantaget SD.

*Att kommunen ska jobba för att 100 procent ska ha fiber;

*Att kommunen stöttar en simhall.

Joakim Magnusson fokuserar på bostadsfrågan och påpekar att partiet varit aktivt med bland annat motioner under nuvarande mandatperiod, däribland om trygghetsboende.

– Åtvidaberg växer och har behov av mer bostäder över hela kommunen. Vi måste få igång en bättre bostadsrotation. Mer trygghetsbostäder är ett sätt. Om äldre kan lämna mindre lägenheter kan unga få billigare boende. Om äldre lämnar villor och kanske byter mot en bostadsrätt, får vi villor till salu som kan locka folk till arbetsmarknaden här.

Ann Hemmingsson ser fler fördelar med trygghetsboenden:

– De är anpassade och det är bättre för de äldre.

– Fler trygghetsboenden skulle också minska behovet av ett kommunalt bostadsbolag, fortsätter Magnusson.

Frågan om kommunalt bostadsbolag är annars öppen. C vill utreda behovet.

Fiberfrågan har också engagerat C, som vill att 100 procent av hushållen ska ha tillgång till fiber.

– Det måste fungera överallt, också för att människor på landsbygden ska ha en fungerande telefoni, säger Ann Hemmningsson.

Andra frågor som lyfts på träbänken är:

Skolan:

– Vi kommer att behöva en ny skola. Centralskolan är full, Alléskolan går snart inte att bygga ut mer och i Grebo behöver skola byggas ut i takt med att Norrby bebyggs, säger Magnusson.

Maten:

– Vi vill att kommunen antar regionens livsmedelsstrategi och de mål det innebär. Vi behöver fler tillagningskök, ju närmare de som ska äta desto bättre är det, säger de båda.

Frågan om det bör levereras varm eller kall mat till brukare inom hemtjänsten får ett vidare svar:

– Det är klart att man vill att alla ska få varm mat, men det viktigaste är att det är god mat och mat som är bra, säger Hemmingsson.

Vård och omsorg:

– Behovet av hemtjänst växer. Det skulle lätta vi får mer trygghetsboenden, även på landsbygden som i Grebo. Det ger trygghet och höjer kvalitén för de boende, säger Hemmingsson.

Valutgången får avgöra kommande samarbete. Joakim Magnusson betonar att partiet måste jobba för att få ut så mycket som möjligt av sin politik.

– Förhandlingar får visa om vi hamnar i majoritet eller opposition, fortsätter han och gör ett klargörande:

– Vi kommer inte att sambeta med SD. Våra grundläggande värderingar harmonierar inte med varandra.